Over SchoonHolland

Schoon-Holland is een lange termijn campagne voor een schone economie, schone lucht en een stabiel klimaat. Schoon Holland brengt organisaties, politieke partijen en ondernemers samen die dit doel al nastreven, en genereert de synergie die nodig is om klimaatverandering te stoppen. 

De Nederlandse politiek wordt al decennia lang bepaald door partijen die klimaatverandering feitelijk ontkennen. Groei en vernietiging gaan ten koste van ons grootste kapitaal: de biosfeer.

Deze politieke situatie -die mondiaal geldt-  leidt tot een weteschappelijk feit: Om binnen de doelen van Parijs te blijven moeten we snel stoppen met de uitstoot van CO2.

Dit gaat alleen gebeuren met koplopers die de weg wijzen. Het streven is dat te laten beginnen in Amsterdam.

Wij proberen te partijen te bewegen een aantal fundamentele zaken in het coalitieakkoord op te nemen die het begin zijn van deze verandering.

Dat is mogelijk geworden door de groene meerderheid.