Wij geven groene ondernemers een stem

Ondernemers hebben geen stem als ondernemer in het verkiezingsproces. Maar veelal zijn er ondenemers die ook graag een duurzame economie nastreven. 

Hierkent u zich in een van onderstaande vragen:

  • Vindt u dat het beleid in uw stad of Nederland moet vergroenen?
  • Heeft u belang bij vergroening van het fiscale stelsel?
  • Denk u meer werknemers in dienst te kunnen nemen als vervuilende activiteiten zwaarder worden belast (en schone activiteiten daarmee aantrekkelijke worden)?
  • Sluit uw bedrijfsfilosofie aan op een circulaire economie? 
  • Voelt u zich als ondernemer te weinig gehoord in het politieke debat en wilt u daar iets aan doen?

Kunt u een of meer van deze vragen met 'ja' beantwoorden?  Dan is het wellicht zinvol contact met ons op te nemen via relaties@kiesklimaat.nl.

Donatie 

Wenst u de campagne financieel te ondersteunen? Dan kan door het door u gewenste bedrag over te maken op rekening NL 55 INGB 000 737 56 86 ten name van Stichting E4all onder vermelding van 'KiesKlimaat'.

Om dat te vergemakkelijken kunt u ook een van onderstaande opties gebruiken:

Donate

 

statusmessage
errorgeen donatielinks gevonden voor 0