Biomassale Kaalkap

Video

Datum: 9-11-2021

Uitleg over de schadelijke rol van Staatsbosbeheer bij he tkaalkappen van bossen ten behoeve van gesubsidieerde biomassaverbranding door Vattenfall/

• Leugenachtig weerwoord SBB op film 'Biomassale Kaalkap'

SBB reageerde met een niet mis te verstaan weerwoord op de film 'Biomassale Kaalkap' die viral ging. Na de reactie van de makers op het weerwoord werd de pagina snel uit de lucht gehaald (feitelijk bestaat de pagina nog wel, maar zonder de link te weten is deze inmiddels onvindbaar). Wij vinden het belangrijk de weerwoordpagina van SBB juist alsnog te laten zien omdat het aantoont hoe SBB het publiek wilde misleiden rond boskap en biomassa. Op hun website werd met desinformatie geprobeerd e.e.a. te ontkrachten. Een voor Nederlandse begrippen ongekende en voor een semioverheidsorgaan onwaardige attitude. Echter de twee grote essenties in de film worden niet ontkend:

• bossen in Schoorl worden gekapt voor de wensnatuur van zandverstuivingen, en het hout gaat de shredder in voor biomassa, • biomassa is vervuilender dan kolen en gas en de CO2-neutraalheid van biomassa is onzin. Daarnaast bevat de reactie een onwaarachtige reeks van aantijgingen, onwaarheden, desinformatie en misleiding. Lees alle details op: https://www.tropism.eu/sbb-weerwoord....

• Commentaar op het SBB propagandafilmpje In een propagandafilmpje probeert SBB de imagoschade in te dammen. De claims en beweringen daarin gaan mank en onderuit. Het blijkt doorspekt met manipulatieve desinformatie en er wordt misleidend gegoocheld met feiten en gegevens. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

• Belangenverstrengeling bij SBB. Het hoofd biomassa van SBB verkoopt houtsnippers aan zichzelf als directeur van Bio Enerco. Zelfs in de private sector wordt dit als onethisch en oneerlijke concurrentie gezien. Maar hier hebben we te maken met een zogenaamd verzelfstandigd semioverheidsorgaan, dat verantwoording aan de minister moet afleggen, valt onder het departement van Financiën, en 89,4 miljoen aan overheidssubsidies vangt. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

• Bewijs van hele bomen in biomassa Met een heel eenvoudige methode is aan te tonen dat er stamhout in biomassa zit in tegenstelling tot wat de biomassa-lobby beweert. Van SBB tot minister Wiebes beweert iedereen dat er enkel restafval, takken, snoeihout en kruinen in biomassa zit. De jaarringenradius-test bewijst onverbiddelijk het tegendeel. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

Deel dit bericht

pageviews: 11855

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


‘Biomassa het grootste politieke schandaal op internationaal niveau.’ Een gesprek met Fenna Swart

Waarom nog subsidie voor biomassa?

Woodfever 4 The role of Green Politics and nature NGO’s

Woodfever 1 The role of Politics

Woodfever 2 The role of Science & Society

Woodfever 3 The role of Press & Media

NGO's 'set fire' to protest use of forest biomass

Woodfever: the seven sins of Biomass

Honderden tonnen houtpellets per schip naar Nederland

Jesse Klaver in NIeuwsuur: direct stoppen met nieuwe centrales

Miljardenclaim & biomassalobby van RWE / Essent

International climate and conservation leaders demand end to burning trees for energy amid ongoing COP26 negotiations

Tegenoffensief biomassa-industrie met ‘Greenwashing rapport’

Wood pellet damage

Fenna Swart: Hoe slecht zijn biomassacentrales voor je gezondheid?

Stop Houtkap Bossen en woonomgeving door overheid en Staatsbosbeheer

Meer over Biomassa