Biomassale Kaalkap

Video

Datum: 9-11-2021

Uitleg over de schadelijke rol van Staatsbosbeheer bij he tkaalkappen van bossen ten behoeve van gesubsidieerde biomassaverbranding door Vattenfall/

• Leugenachtig weerwoord SBB op film 'Biomassale Kaalkap'

SBB reageerde met een niet mis te verstaan weerwoord op de film 'Biomassale Kaalkap' die viral ging. Na de reactie van de makers op het weerwoord werd de pagina snel uit de lucht gehaald (feitelijk bestaat de pagina nog wel, maar zonder de link te weten is deze inmiddels onvindbaar). Wij vinden het belangrijk de weerwoordpagina van SBB juist alsnog te laten zien omdat het aantoont hoe SBB het publiek wilde misleiden rond boskap en biomassa. Op hun website werd met desinformatie geprobeerd e.e.a. te ontkrachten. Een voor Nederlandse begrippen ongekende en voor een semioverheidsorgaan onwaardige attitude. Echter de twee grote essenties in de film worden niet ontkend:

• bossen in Schoorl worden gekapt voor de wensnatuur van zandverstuivingen, en het hout gaat de shredder in voor biomassa, • biomassa is vervuilender dan kolen en gas en de CO2-neutraalheid van biomassa is onzin. Daarnaast bevat de reactie een onwaarachtige reeks van aantijgingen, onwaarheden, desinformatie en misleiding. Lees alle details op: https://www.tropism.eu/sbb-weerwoord....

• Commentaar op het SBB propagandafilmpje In een propagandafilmpje probeert SBB de imagoschade in te dammen. De claims en beweringen daarin gaan mank en onderuit. Het blijkt doorspekt met manipulatieve desinformatie en er wordt misleidend gegoocheld met feiten en gegevens. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

• Belangenverstrengeling bij SBB. Het hoofd biomassa van SBB verkoopt houtsnippers aan zichzelf als directeur van Bio Enerco. Zelfs in de private sector wordt dit als onethisch en oneerlijke concurrentie gezien. Maar hier hebben we te maken met een zogenaamd verzelfstandigd semioverheidsorgaan, dat verantwoording aan de minister moet afleggen, valt onder het departement van Financiën, en 89,4 miljoen aan overheidssubsidies vangt. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

• Bewijs van hele bomen in biomassa Met een heel eenvoudige methode is aan te tonen dat er stamhout in biomassa zit in tegenstelling tot wat de biomassa-lobby beweert. Van SBB tot minister Wiebes beweert iedereen dat er enkel restafval, takken, snoeihout en kruinen in biomassa zit. De jaarringenradius-test bewijst onverbiddelijk het tegendeel. https://www.tropism.eu/reactie-op-sta...

Deel dit bericht

pageviews: 11660

tinyurl: link