Kosten-baten analyse Schiphol leidt tot kamervragen

15-7-2021: Eerder deze week weigerde demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen inhoudelijk te reageren op een 
gedegen onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van krimp versus groei van Schiphol. PvdD-kamerlid Lammert van Raan neemt hiermee geen genoegen en stelt schriftelijke vragen.