Kiesklimaat.nl biedt een stemwijzer die gebaseerd is op het stemgedrag van de afgelopen drie jaar. Door dit inzichtelijk maken kunnen kiezers hun stem wat betreft de zittende partijen baseren op hoe er is gestemd. De transitie naar een schone economie en het deels opruimen van de CO2 erfenis vraagt fundamentele wijziging in het denken over economie, belastingen en de rol van de overheid. De kans daarop is groter als kiezers zich duidelijk uitspreken. Voor nieuwe partijen met een reële kans op verkiezing werken we aan een stemwijzer gebaseerd op het programma.

Klimaatlabel Tweede Kamerverkiezingen 2021, gebaseerd op stemgedrag

A
PvdD (99%), Groenlinks (99%)
B
PvdA (94%), SP (94%), 50Plus (84%)
C
Denk (69%), D66 (54%), CU (50%)
D
CDA (43%), SGP (43%)
E
VVD (27%)
F
PVV (6%), FvD (5%)

In samenwerking met klimaatlabelpolitiek.nl

Wanneer moet de economie klimaatneutraal zijn?

Onderstaand zijn de ambities van de verschillende partijen in beeld gebracht. Er is geen wetenschappelijke zekerheid over de tijd die we nog hebben om de emissies te beperken. Mede vanwege het naijeffect van CO2. Ook als we nu stoppen met uitstoten gaat de opwarming door omdat we de concentratie CO2 moeten terugbrengen naar een veilig niveau.

  • De Partij voor de Dieren en BIj1 zetten in op 2030
  • Volt op 2040
  • Groenlinks op 2045

Vanuit klimaatperspectief zijn deze partijen opties. De anderen niet. Nu is veelal de reactie 'niet zo snel we moeten we realistisch blijven'. Alleen is de vraag wat realistisch is en hoeveel tijd er nog is gezien de veranderingen die nu al optreden..

Nieuws

Najaarsronde SDE++ 2020: 3.535 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd, 51 procent op daken

10-6-2021 SolarMagazine: Tot op heden zijn 3.426 projecten met zonnepanelen goedgekeurd binnen de eerste openstellingsronde van de SDE++ die in het najaar van 2020 plaatsvond. Het gaat om 3.535 megawattpiek aan vermogen. Lees verder >>

Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot

24-5-2021 MeJudice: De jaarlijkse (fiscale) subsidie voor fossiele brandstoffen, een industriepolitiek overblijfsel uit de vijftiger jaren, bleek in 2019 17,5 miljard euro. Lees verder >>

Netbeheerders vragen politiek snel keus te maken om energietransitie niet in gevaar te brengen

23-5-2021 SolarMagazine: Netbeheer Nederland heeft informateur Mariëtte Hamer een brief gestuurd met 5 belangrijke randvoorwaarden die het nieuwe kabinet moet creëren voor een tijdige realisatie van een klimaatneutraal energiesysteem. Lees verder >>

IEA: stoppen met nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen

20-5-2021 NOS: Het toonaangevende Internationale Energie Agentschap (IEA) stelt dat er een einde moet komen aan investeringen in nieuwe projecten voor de winning van fossiele brandstoffen. Daarnaast zou de elektriciteitssector tegen het jaar 2040 op nul uitstoot moeten uitkomen, en worden zonne- en windenergie in die sector de belangrijkste bronnen in de wereld. Deze veranderingen gaan volgens het IEA gepaard met de komst van miljoenen nieuwe banen. Lees verder >>

"Wat we de aarde aandoen, doen we onszelf aan"

19-5-2021 Trouw: Met een herstelplan terug willen naar de wereld van vóór corona is een catastrofale fout, betogen Irene van Lippe-Biesterfeld en Matthijs Schouten, voorzitter en vicevoorzitter van NatuurCollege. Lees verder >>

Hoe er meer windmolens op de Noordzee gebouwd worden zonder de natuur in de weg te zitten

1-5-2021 AD: Op land is er maar weinig ruimte voor windparken, dus lokt de Noordzee. Er zijn plannen voor de bouw van bijna vijfduizend windmolens in zee, maar ook voor de productie van waterstof en het gebruik van lege gasvelden voor de opslag van CO2. ,,Denk nou alsjeblieft niet dat die hele zee wordt volgezet met turbines, dat gaat niet gebeuren.’ Lees verder >>

Stuurgroep Extra Opgave: 45 terawattuur extra groene stroom nodig voor elektrificatie industrie

30-4-2021 SolarMagazine: Voor de elektrificatie van de industrie en extra stroomvraag vanuit datacenters is bovenop de afspraken uit het Klimaatakkoord 45 terawattuur extra wind- en zonne-energie nodig. Dat stelt de Stuurgroep Extra Opgave. Lees verder >>