Kieswijzer Tweede Kamer verkiezingen

Kijk op Klimaatlabel Politiek

 

 

Gemeentelijke kieswijzers 2022

Op basis van de stemmingen van moties over de hieronder genoemde onderwerpen komen we door een beoordeling welke partijen het beste scoren qua stemgedrag. Dit als begin om politici te beoordelen op basis van hun gedrag. Lees hier hoe het werkt.

Zit je gemeente er niet bij? Kijk dan naar het stemgedrag van de landelijke partijen in 2021

Een stem voor energiebesparing en duurzame opwekking is ook een stem voor energieonafhankelijkheid. Elke kubieke meter bespaart gas is winst. Maar niet alle partijen stemmen daarvoor. Bijvoorbeeld: Een Amsterdamse motie werd weggestemd om alleen opdrachten aan bedrijven te gunnen die hun wettelijke energiebesparingsplicht nakomen. Partij voor de Dieren en BIJ1 steunden het wel. Nieuwkomers als ST3M zouden dat ook hebben gedaan.

Dossiers

Energieonafhankelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Door energiebesparing, slimme energienetwerken en duurzame opwekking wordt  zelfvoorzienendheid vergroot. De importvan kolen, olie en gas kan dan verminderen. Het sterk verminderen van de gaswinning in Groningen zorgt echter voor meer afhankelijkheid. Van onder andere Russisch gas. Dat terwijl de industrie achterblijft bij het behalen van wettelijke besparingsverplichtingen.

lees verder

Dankzij subsidies wordt houtige biomassa (bomen, snoeihout) in grote mate gebruikt voor het opwekken van warmte en stroom. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) schreef al in 2015 dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor dit beleid. Daarmee wordt er nu geld dat bedoeld is voor duurzame opwekking, ingezet om klimaatverandering te versnellen in plaats van af te remmen.

lees verder

Energie is de drijvende kracht achter de economie. Stijgende energieprijzen kunnen een recessie veroorzaken. Net zoals een oplopende rente.

lees verder

Inmiddels is in sommige gebieden de 1,5 graden opwarming realiteit. Er is geen onderbouwing om te wachten tot 2050 met het terugbrengen van de uitstoot naar 0.

lees verder

In het akkoord van Parijs hebben de betrokken partijen met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 a 2 graden. 

Onderzoeksinstituut Carbon Brief heeft onlangs uitgezocht hoveel carbon uit het wereldwijde carbonbudget nog verbrand kunnen worden om onder de 1,5 graden te blijven. Lees hier hun rapportage 'Analysis: How much ‘carbon budget’ is left to limit global warming to 1.5C?'.

lees verder

Het verbranden van afval is een van gevolg van onze economie. Het verbranden van afval komt er op neer dat afval wordt omgezet in gasvorm en dan uit de schoorsteen in de atmosfeer terecht komt. Dit is een grote bron van broeikasgassen, na de kolencentrales de grootste.

lees verder

Als rivierdelta heeft Nederland water in overvloed. Kunnen we meer energie halen uit stromende rivieren en getijden? In 2019 vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om te verkennen hoe Nederland elektriciteit uit water zou kunnen winnen.

lees verder

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Doeikasgassen uitstoten (afvalverbranders en biomassa installaties).  De warmtebehoefte is vooral hoog in de koude maanden. Dan wordt 80% van het gas verstookt.

lees verder

Hoe bereken je de capaciteit van een warmtepomp, welke soorten warmtepompen zijn er en voor welke bronnen kun je kiezen?

lees verder

Wist je dat een forse krimp prima haalbaar is zonder dat dit de Nederlandse reiziger en economie ernstig schaadt? Het overgrote deel van het vliegverkeer betreft overstappers die niet bijdragen aan het welzijn van Nederland en vliegtoerisme.

lees verder