Parijs, CO2-boekhouding en de fiscale prikkels

Onderwerp

In het akkoord van Parijs hebben de betrokken partijen met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 a 2 graden. 

Onderzoeksinstituut Carbon Brief heeft onlangs uitgezocht hoveel carbon uit het wereldwijde carbonbudget nog verbrand kunnen worden om onder de 1,5 graden te blijven. Lees hier hun rapportage 'Analysis: How much ‘carbon budget’ is left to limit global warming to 1.5C?'.

De uitstoot van de luchtvaart, scheepvaart en biomassa worden weggelaten uit de administratie. De CO2 boekhoud-ontwijking heeft grote economische gevolgen. De bedrijven die voor deze uitstoot zorgen hoeven een CO2 rechten in te kopen, hetgeen neerkomt op fiscale staatssteun.
Verder is het aanmerken van biomassa als 'hernieuwbaar' door de Europese commissie een titel voor het toekennen van miljarden aan subsidies. Hierdoor raakt de markt verstoord en worden er technieken ingezet die leiden tot extra uitstoot.
Deze misstand moet worden rechtgezet omdat alle inspanningen om energie op te wekken met zon- en wind, teniet worden gedaan door deze perverse prikkels.

Documenten

Gerelateerde organisaties

Deel deze pagina