Parijs, CO2-boekhouding en de fiscale prikkels

Onderwerp

In het akkoord van Parijs hebben de betrokken partijen met elkaar afgesproken dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 a 2 graden. 

Onderzoeksinstituut Carbon Brief heeft onlangs uitgezocht hoveel carbon uit het wereldwijde carbonbudget nog verbrand kunnen worden om onder de 1,5 graden te blijven. Lees hier hun rapportage 'Analysis: How much ‘carbon budget’ is left to limit global warming to 1.5C?'.

De uitstoot van de luchtvaart, scheepvaart en biomassa worden weggelaten uit de administratie. De CO2 boekhoud-ontwijking heeft grote economische gevolgen. De bedrijven die voor deze uitstoot zorgen hoeven een CO2 rechten in te kopen, hetgeen neerkomt op fiscale staatssteun.
Verder is het aanmerken van biomassa als 'hernieuwbaar' door de Europese commissie een titel voor het toekennen van miljarden aan subsidies. Hierdoor raakt de markt verstoord en worden er technieken ingezet die leiden tot extra uitstoot.
Deze misstand moet worden rechtgezet omdat alle inspanningen om energie op te wekken met zon- en wind, teniet worden gedaan door deze perverse prikkels.

Administratie onvolledig en wordt niet gecontroleerd

De administratie van de CO2 uitstoot is gebaseerd op de opgaven van de bedrijven zelf. Deze wordt niet gecontroleerd. Er wordt een boekhoudkundige methode gehanteerd waarbij de uitstoot wordt berekend op basis van verbruikte grondstoffen. Veelal kan hiermee wellicht worden volstaan maar de berekeningen moeten wel worden gevalideerd. Dit gebeurt veelal niet waardoor een deel van de werkelijke uitstoot niet in de aministratie zit. Voor bedrijven is dit gunstig omdat ze minder uitstoot rechten hoeven in te kopen dan werkelijk nodig is.

'Net zero'

 

Gerelateerde organisaties