Kabinet spekt buitenlandse investeerders met miljarden, zonder enige noodzaak

Video

Datum: 15-6-2022

Een groot deel van de huishoudens heeft straks geen geld meer voor boodschappen. Iets wat tijdens WO II niet meer is voorgekomen. Pieter Omtzigt wijst op deze schrijnenden situatie en komt met een oplossing.

Paternotte blijkt bereid naar de excessieve bedragen te kijken die de regering heeft klaargezet om de eigenaren van kolencentrales te compenseren voor het stilzetten van deze centrales. De wijze waarop de compensatie is berekend leidt tot overcompensatie omdat niet de kostprijs van stilstand wordt vergoed maar een berekende marktwaarde die al is achterhaald. Hetzelfde dreigt voor de stikstofrechten te gebeuren, aldus Pieter Omtzigt.

De vergunningen voor de kolencentrales zijn tijdens Balkendede IV door minster Cramer (PvdA) verleend na intensieve lobby van onder andere RWE en VattenFall. Dat was helemaal niet nodig geweest: er was sprake van overcapaciteit. Toen was het beleid ook al gericht op reductie van CO2 uitstoot en niet een verhoging daarvan. De compensatie had nooit betaalt hoeven te worden als de centrales niet waren gebouwd.

Deel dit bericht

pageviews: 5430

tinyurl: link

Gerelateerde berichten


Klimaatwetenschappers: beperken opwarming aarde gaat mislukken

Meer over Parijs, CO2-boekhouding en de fiscale prikkels