Kiesklimaat

Kies voor een beter klimaatbeleid

Wat doet Kiesklimaat?

Kiesklimaat roept kiezers en bestuurders op zich actief in te zetten voor een schone economie. Kiesklimaat vraagt van bestuurders dat zij de wetenschap serieus nemen. Kiesklimaat laat aan kiezers zien welke bestuurders het meeste werk maken van maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering te stoppen. 
Dat leidt onder andere tot:

  • een snelle sluiting van alle kolencentrale's, zonder vergoeding voor de exploitanten;
  • snelle ontwikkeling van energiebesparing, hergebruik, wind- en zonneenergie ene en circulaire economie;
  • het stoppen van investeringen in kolen-, olie en gaswinning;
  • het stoppen van vluchten die ook per trein kunnen;
  • sluiten kerncentrales die nog onveiliger worden doordat ze niet zijn ontworpen op zeespiegelstijging;
  • nieuwe bedrijvigheid die zich bezighoudt met het uit de atmosfeer halen van het teveel aan broeikasgassen.

We voeren daarom campagne voor een fiscaal stelsel dat de schone economie tot norm maakt. We willen dat de markt het werk gaat doen door (impliciete) staatsteun aan vieze bedrijven en risicovolle activiteiten te staken. Door bedrijven aan te sturen via de fiscaliteit gaan veranderingen snel en beperkt het de bureaucaratie. Het is marktconform, snel en effectief.

Het regeerakkoord van Rutte III zegt letterlijk 'er alles aan te willen doen om de doelstellingen van Parijs te halen'. Tegelijktijd mogen kolencentrales tot 2030 open blijven en wil men de luchtvaart uitbreiden.

We kunnen dit niet met elkaar rijmen. Er nu al zoveel CO2 in de lucht dat we meerdere graden opwarming al hebben ingebouwd. We zullen dus actief de concentratie broeikasgassen moeten verlagen. 

Hoe Kiesklimaat begon

Kiesklimaat startte begin februari 2018 deze campagne om bij de gemeenteraadsverkiezingen mensen te helpen om klimaatbewust te stemmen. Zo hebben we een Amsterdamse klimaatwijzer ontwikkeld. Kiesklimaat heeft zo enige publiciteit gekregen. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen maakt ons blij. UIt onze analyse van landelijk stemgedrag blijkt dat het aantal groene zetels in Amsterdam is verdubbeld: van 7 naar 14 zetels (CU, GL en PvdD). En dan hebben we BIJ1 niet meegerekend.

Na de verkiezingen heeft Kiesklimaat in Amsterdam een onderbouwd plan ingediend dat kan rekenen op de steun van een groeiend aantal partners, waaronder:

Milieudefensie, WISE, De Jonge Klimaatbeweging, Fossielvrij Nederland02025, Amsterdam Fossielvrij, de Gezonde Stad en Both Ends

Wat kan ik bijdragen?

Wij je op de hoogte blijven of heb je suggesties? Stuur een berichtje naar relaties@kiesklimaat.nl of een Whatsapp bericht naar 06 111 222 33. 

We komen graag in gesprek met mensen en ondernemingen die de campagne voor een schonere economie financieel willen steunen. Met meer middelen kunnen we de transitie versnellen.