Stemwijzer handleiding

Zoeken en downloaden relevante besluiten

Elke gemeente heeft een bestuurlijk informatie systeem waar je uitslagen van stemmingen kan terugvinden. Dat zijn moties (uitspraken of verzoeken van de gemeenteraad aan het College), amendementen (aanpassingen van een voorsted van het College) en raadsbesluiten (waar bijvoorbeeld geld wordt bestemd voor een bepaald project of beleid).

Je kunt hier zoeken naar besluiten die relevant zijn voor klimaat- en energiebeleid, circulaire economie of andere onderwerpen die relevant zijn voor het ontstaan van een maatschappij die opereert binnen de fysieke grenzen van de planeet.

Al deze bestanden kun je downloaden op je PC/laptop. Bij voorkeur met een standaard naamgeving.

  • {yyyymmdd}-{nummer}-{onderwerp}-{naam-van-besluit}.pdf
  • {nummer}-{onderwerp}-{naam-van-besluit}.pdf
  • {naam-van-besluit}.pdf

Hoe specifieker de naamgeving hoe meer geautomatiseerd we de bestanden kunnen verwerken. Je kunt hierin dus zelf kiezen waar je je tijd aan wilt besteden.

Als je een aantal van deze bestanden hebt kun je deze uploaden in de omgeving die we voor je aanmaken.

Als je met meerdere mensen samenwerkt (die bijvoorbeeld allemaal een jaar voor hun rekening nemen) is het van belang dezelfde naamconverntie te hanteren.

Instellingen

Je kunt zelf de partijen selecteren die in de gemeenteraad zitten of meedoen aan de verkiezingen. Ook kun je de volgorde aanpassen waarin ze verschijnen op het scherm. Dat is handig bij onder andere het invoeren van de stemmingen.

Ook kun je de onderwerpen selecteren waartoe je je wilt beperken. Als er een onderwerp ontbreekt neem dan even contact op. Dit organiseren we centraal omdat het doorwerkt in het hele systeem.

Uploaden en inlezen bestanden

Je kunt je gevonden bestanden in een keer uploaden, het kan ook een meerdere batches. .

Nadat de files zijn geupload kunt u deze inlezen in de database. Dan verschijnen ze in de lijst.

 

Verwerking stemmingen

Van de ingelezen stemmingen moet nog worden bepaald welke partijen een bepaald voorstel steunen en hoe u dat kwalificeert.

Het kan zijn dat een motie vraagt om bijvoorbeeld een bezuiniging op een budget voor klimaatbeleid. In dat geval wordt een stem voor die motie als negatief gekwalificeerd.

Verwerken stemming

Nadat stemming is gespecificeerd kun je die opslaan en kom je in het scherm om de stemming te verwerken. Rechts wordt de PDF getoond en kun je scrollen naar de stemmingsuitslag, die kun je dan links aanklikken. De partijen en de volgorde waarin ze worden getoond worden bij het inregelen van jouw gemeentelijke omgeving bepaald.

Wil je ook aan de slag? Stuur een mail naar info@burgerplatform.nu