Waterkracht

Onderwerp

Als rivierdelta heeft Nederland water in overvloed. Kunnen we meer energie halen uit stromende rivieren en getijden? In 2019 vroeg de Tweede Kamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om te verkennen hoe Nederland elektriciteit uit water zou kunnen winnen.

Vorig jaar publiceerde TNO een onderzoek naar die vraag, waaruit bleek dat dit eigenlijk alleen kleinschalig mogelijk is.

De waterkrachtcentrales die in het buitenland veelvuldig worden gebruikt om groene elektriciteit op te wekken, werken vooral goed met flinke hoogteverschillen. Je kan dan een stuwdam bouwen en het water naar beneden laten stromen om elektriciteit op te wekken. Als vlak land is waterkracht een stuk minder kansrijk.

Nederland heeft overigens wel drie waterkrachtcentrales: twee in de Maas en één in de Nederrijn. Jaarlijks leveren die samen ongeveer evenveel stroom als twee moderne windmolens op zee: genoeg voor grofweg 25.000 huishoudens. Nederland zou uiteindelijk maximaal drie keer zo veel elektriciteit uit de rivieren kunnen halen, stellen de onderzoekers van TNO.

Het totaal aan mogelijkheden wordt geschat op 45 Petajoule.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen