Energieonafhankelijkheid

Onderwerp

Energieonafhankelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand. Door energiebesparing, slimme energienetwerken en duurzame opwekking wordt  zelfvoorzienendheid vergroot. De importvan kolen, olie en gas kan dan verminderen. Het sterk verminderen van de gaswinning in Groningen zorgt echter voor meer afhankelijkheid. Van onder andere Russisch gas. Dat terwijl de industrie achterblijft bij het behalen van wettelijke besparingsverplichtingen.

De stijging van de gasprijs leidde tot een groeiend verbruik van steenkolen. Dit heeft een negatieve invloed op het klimaat omdat het verbranden van steenkool leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen. Ook de uitwijk naar houtige biomassa leidt op korte- en middellange termijn tot meer uitstoot omdat houtige biomassa voor een groot deel bestaat uit vocht.

Gerelateerde organisaties

Oplossingen

Verdere uitleg

Artikelen