Eerste KLM-debat minister Sigrid Kaag een verademing

Nieuws

Datum: 28-1-2022 Schipholwatch

Gisteren trad de kersverse minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) voor het eerst aan in een debat waarin werd gesproken over zorgenkindje KLM. Haar openheid en oprechtheid blijken een verademing na het jarenlange gebral en gedraai van haar voorganger.

Waar KLM hemel en aarde beweegt om de bevindingen van de aldaar gestationeerde staatsagent dr Jeroen Kremer onderuit te schoffelen, bleek Kaag gisteren ferm achter de rapporteur te blijven staan. Kremer controleert in opdracht van het ministerie van Financiën of KLM zich wel aan de afspraken houdt die vasthangen aan de staatssteun die het bedrijf ontvangt.

Ondanks die miljarden haalde KLM eerder deze week hard uit naar de conclusies die Kremer trok over onder meer de belastingontwijkende piloten. De overheid zou daarmee teveel op de stoel van de ondernemer gaan zitten, zo heette het. De grootste verschaffer van liquide middelen moest er vooral maar niets van vinden, zo leek het.

Zelf in gesprek met KLM-directie


Minister Kaag had gisteren in het debat met de Vaste Kamercommissie voor Financiën geen boodschap aan het gejoel van KLM. Sterker nog, zij kondigde aan zelf het gesprek aan te gaan met de directie van het vliegbedrijf om aan te geven dat het faciliteren van de belastingontwijking geen pas geeft.

Zij kreeg hiervoor brede steun in de kamer. Meerdere leden beaamden dat deze gang van zaken onwenselijk is en dat er iets gedaan moet worden aan de weigerachtige houding van piloten om een bijdrage te leveren aan de staatskas.

Mogelijk nog belangrijker is dat de minister aangaf voorstander te zijn van het onderzoek naar een ander verdienmodel voor Schiphol en KLM. Ze lijkt er allerminst zeker van te zijn dat het steeds maar weer aansturen op groei, het handhaven van het hubmodel en het ontbreken van een krimpscenario de juiste weg is voor het bedrijf.

Complex dossier


“Het is een complex geheel. Wat mij betreft heeft de focus op groei van het aantal vluchten niet de voorkeur. Er moet goed worden gekeken naar alternatieven, naar het afschaffen van korte vluchten en het terugdringen van de budgetvluchten.”

PvdD-kamerlid Lammert van Raan vroeg de minister tijdens het debat hoe KLM denkt de leningen terug te gaan betalen als het bedrijf “binnen de grenzen van natuur, milieu, leefomgeving en klimaat” wil blijven. Daar waar haar voorganger Wopke Hoekstra met veel gedraai onder een echt antwoord uitkwam, was Kaag veel eerlijker. “Ik weet het niet, maar daarover ga ik ook in gesprek met de KLM-directie.”

Volgens Kaag zijn de voorwaarden die gesteld zijn aan de miljardensteun voor KLM te zacht. Ze wil ook hierover het gesprek aangaan met topman Elbers en consorten. “De voorwaarden zijn an sich duidelijk, maar moeten wel controleerbaar zijn en we moeten erop kunnen sturen. Ik wil daarom met KLM einddoelen, tussendoelen, controlepunten en parameters afspreken waarop we kunnen handhaven.”

Eindelijk perspectief voor omwonenden


Het optreden van Sigrid Kaag in de Tweede Kamer gisteren biedt perspectief voor omwonenden. Het lijkt er sterk op dat de nieuwe minister niet blind wil aansturen op nog meer vliegverkeer, maar een duidelijk pad verwacht van KLM waarin het bedrijf meer rekening houdt met de negatieve gevolgen op onder meer klimaat en leefomgeving.

Als de minister deze lijn weet vast te houden, was gisteren mogelijk een historisch moment in het luchtvaartbeleid. Voor het eerst lijkt er vanuit de regering ruimte te ontstaan om na te denken over een luchtvaartbeleid dat recht doet aan de belangen van de samenleving en het klimaat. Wij noemen dat winst.

Deel dit bericht

pageviews: 7246

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Luchtvaart