IEA: Klimaatdoelen komen in gevaar door mineralenschaarste

Onbekend

Datum: 17-5-2021 ChangeInc.

De vraag naar mineralen voor de bouw windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s zal de komende jaren explosief toenemen als landen de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) waarschuwt dat die doelen in gevaar komen door een groot gebrek aan cruciale grondstoffen.

Mineralen als nikkel, lithium en kobalt zijn belangrijke onderdelen in veel schone energietechnologieën, zoals in windturbines, zonnepanelen en elektrische voertuigen. Om de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te halen, moeten we minder CO2 uitstoten en méér groene energie opwekken en verbruiken. Dat betekent dat we meer zonnepanelen, meer windturbines en meer elektrische auto’s moeten produceren. En om de doelstellingen te halen moet de productie van mineralen de komende twintig jaar minstens met een factor vier omhoog.

Het probleem is volgens het IEA niet dat er onvoldoende in de grond zit, maar dat de bestaande plannen tekortschieten. “Een typische elektrische auto heeft zes keer zoveel mineralen nodig als een conventionele auto, en een offshore windmolenpark vereist dertien keer meer minerale hulpbronnen dan een gasgestookte elektriciteitscentrale van vergelijkbare grootte”, licht directeur Fatih Birol toe in een commentaar.

Betrouwbare en duurzame aanvoer mineralen

Uit het onderzoek blijkt dat veel mineralen afkomstig zijn van een klein aantal producenten. "In het geval van bijvoorbeeld lithium en kobalt hebben de drie grootste producenten ter wereld meer dan driekwart van de wereldwijde productie in handen", zegt Birol. "Deze hoge geografische concentratie, de lange doorlooptijden om nieuwe mineralen-productie op gang te brengen, de afnemende kwaliteit van hulpbronnen in sommige gebieden én verschillende milieu- en sociale effecten roepen allemaal zorgen op over een betrouwbare en duurzame aanvoer van mineralen."

Het IEA doet daarom zes aanbevelingen om de veiligheid van mineralen te waarborgen. Ten eerste is het belangrijk dat er voldoende investeringen in diverse aanbod-bronnen worden gedaan. Daarnaast is het essentieel dat technologische ontwikkelingen in de gehele keten worden gestimuleerd. Ook moet recycling van gebruike mineralen worden opgeschaald en moet de transparantie van de toeleveringsketen vergroot worden. Tot slot moeten producenten worden gedwongen om aan strengere milieu- en sociale normen te voldoen en moeten beleidsmakers duidelijke signalen over hun klimaatambities kenbaar maken. Birol: "Doelstellingen moeten in daden worden omgezet."

Circulaire economie

Eerder dit jaar kwam adviesbureau KPMG met een soortgelijke oproep. In het rapport werd gepleit voor een circulaire economie, waarbij hergebruik van mineralen wordt gestimuleerd in plaats van oneindige grondstoffenwinning. Bouwbedrijf New Horizon Urban Mining werkt al met deze techniek en produceert én levert circulaire bouwmaterialen. Het bedrijf ‘oogst’ gebouwen en zet de materialen opnieuw in. Zo maakte het bedrijf recycling van beton, baksteen en bitumen mogelijk.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

tinyurl: link