Natuurkundige feiten over het klimaat

Nieuws

Datum: 5-9-2023

Dit artikel vat de recente stand van zaken samen inzake klimaatverandering en de spanning tussen wetenschap en het beleid..

Kort komt het erop neer dat opwarming een gevolg is van energie-inbalans: er wordt meer energie door de aarde opgenomen dan uitgestraald. De gestegen concentratie broeikasgassen zorgt voor deze inbalans.

Voor 95% gaat deze energie in de zee. Dat zorgt voor een vertraagde reactie. Voor onderbouwing zie deze pagina

James Hansen is een van de meest gerenommeerde klimaatwetenschappers van deze tijd. Hij bepleit het terugbrengen van de concentratie broeikasgassen naar 350 ppm om een stabiel klimaat te kunnen garanderen.

Dat is echter niet het beleid. We gaan ervan uit dat we onze uitstoot moeten terugbrengen naar 0 in 2050 en dat de planeet de uitgestoten broeikasgassen zal absorberen.

In zijn artikel van 14 aug de recente stand van zaken. Voor 2024 worden records verwacht mede van wege het El Nino effect.

Paul Beckwith (ook klimaat/systeem wetenschapper) heeft er een video over gemaakt.

Een maskerend effect ontstaat doordat wij de atmosfeer vervuilen met zwavel-aerosolen, door industrie, scheepvaart, vliegtuigen e.d. dit effect ‘global dimming’ vertraagd/verstopt de opwarming. Met 66%.4
Zodra de emissie van zwavel vermindert, neemt de opwarming toe.

De doelstelling van maximaal 1,5-2 graden opwarming geld wereldwijd. Inclusief de zeeën. Een opwarming van één graad mondiaal betekent twee graden gemiddeld op land. En drie graden gemiddeld in de zomer. Op de Noorpool gaat de opwarming 4 keer zo snel.

Om de energiebalans te herstellen moet dus de concentratie broeikasgassen omlaag. Naar mogelijk 350 ppm. Dit is onderbouwd.

Het idee dat we tot 2050 de tijd hebben om naar een klimaatneutrale samenleving te komen sluit dus niet aan bij de actuele wetenschap. Dat is een politiek compromis waarmee al risico’s zijn ingebouwd. 1,5 graden opwarming is nu al ingebouwd.

Het beleid moet erop gericht zijn de energiebalans versneld te herstellen. Daar is geen termijn aan gekoppeld. Het moet zo snel mogelijk.

Naast sterke uitstootbeperking zal er actief moeten worden gewerkt aan versterking en uitbreiding van de natuur door herbebossing en rewilding. Ook zal het financiële- systeem moeten worden aangepast om een geleide krimp van de economie mogelijk te maken zonder dat de overheidsfinaniën hierdoor in het gedrang komt. Intensiveringsmaatregelen moeten we inventariseren en in het debat inbrengen.

Ik snap dat dit een verdergaand verhaal is dan wat nu de consensus is in politiek Nederland. Maar de feiten leiden tot weinig ander mogelijke conclusies.

4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Global_dimming
https://reportersonline.nl/zonder-het-te-beseffen-trekken-we-de-verkoelende-deken-van-de-aarde-af/

Emergency update

Planetary boundaries

Johan Rockström interview | Planetary boundaries, 'negative emissions', mitigation models & fairness

 

Deel dit bericht

pageviews: 437

tinyurl: link