SDE++: PBL gaat uitgestelde levering wind- en zonne-energie met batterijen opnieuw onderzoeken

Onbekend

Datum: 27-4-2021 SolarMagazine

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat opnieuw onderzoek doen naar de mogelijkheid om de uitgestelde levering van wind- en zonne-energie via energieopslag met batterijen in de SDE++ te subsidiƫren.

Afgelopen februari stelde het PBL nog dat uitgestelde levering van wind- en zonne-energie subsidiëren via de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) geen goede optie is

Flexibiliteit
De Tweede Kamerleden van het GroenLinks vroegen onlangs tijdens een, in verband met het coronavirus schriftelijk, overleg aan minister Van ’t Wout of het een optie is om door middel van de SDE++ technieken als elektrolyse en opslag te stimuleren zodat het stroomnet op piekuren wordt ontlast en het invoeden van energie gespreid wordt over de tijd. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft die vraag nu beantwoord.

‘PBL heeft op mijn verzoek de mogelijkheden voor het stimuleren van uitgestelde levering (middels opslag) onderzocht in het advies voor de SDE++ 2021’, duidt Van ’t Wout. ‘Uit dit advies volgt dat het niet voor de hand te ligt om batterij-opslag als losse categorie in de SDE++ op te nemen. Ik zal daarom het PBL met oog op de SDE++ 2022 vragen uitgestelde levering verder te verkennen. Daarbij wordt dan uitgegaan van batterijopslag in combinatie met zon- en of windprojecten. Op dit moment is het al mogelijk in de SDE++ om bij zon-pv-projecten een deel van de opgewekte elektriciteit voor eigen gebruik in te zetten, waardoor het net wordt ontlast. Ook is elektrolyse als techniek opgenomen in de SDE++. Daarnaast vindt goed overleg plaats met de netbeheerders over de netproblematiek en wordt bijvoorbeeld in de Energiewet netbeheerders de expliciete taak gegeven om waar nodig flexibiliteit in te kopen.’

Eerder 

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

Tags:

tinyurl: link