Subsidie voor fossiele brandstoffen ongekend groot

Onbekend

Datum: 24-5-2021 MeJudice

De jaarlijkse (fiscale) subsidie voor fossiele brandstoffen, een industriepolitiek overblijfsel uit de vijftiger jaren, bleek in 2019 17,5 miljard euro.

Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt volgens de regering in Nederland met 4,5 miljard euro per jaar gestimuleerd. Het gaat hierbij niet om gewone subsidies, maar om zogenaamde belastingsubsidies: belastingkortingen of zelfs vrijstellingen voor zeer grote verbruikers. Het overzicht van de regering bevatte een aantal regelingen waarbij het corresponderende bedrag ontbrak, omdat dat niet beschikbaar zou zijn. Met behulp van openbare gegevens kunnen de lacunes echter behoorlijk aangevuld worden. De jaarlijkse subsidie voor fossiele brandstoffen, een industriepolitiek overblijfsel uit de vijftiger jaren, blijkt in 2019 viermaal zo hoog, 17,5 miljard euro.

Financiële prikkels

“Stapsgewijze afbouw van financiële prikkels die de Nederlandse klimaatdoelen tegenwerken.” Dat vroeg de Tweede Kamer in een motie uit 2018. In een kamerbrief van 14 september 2020 over “Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland” probeert de minister van Economische
Zaken en Klimaat aan te geven welke prikkels dat zijn en hoeveel ze omvatten. Volgens die kamerbrief gaat het om een subsidie op fossiele brandstoffen van 4,5 miljard euro in 2020. Tabel 1, waaraan dit bedrag ontleend is, toont echter vele witte plekken, waar categorieën van gemiste overheidsinkomsten wel worden benoemd, maar de bijbehorende bedragen ontbreken.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link