Topambtenaren kregen vooraf inzage in onderzoek toeslagenaffaire

Nieuws

26-10-2021

Hoge (oud-) ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst kregen vooraf inzage in het onderzoeksrapport van accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) naar het verdwijnen van het explosieve memo-Palmen. Zij mochten reageren op het volledige conceptrapport, terwijl lagere ambtenaren alleen hun eigen gespreksverslagen mochten inzien.

De reden daarvoor is dat de hoge functionarissen 'mogelijk in verband worden gebracht met meineed'. Dit staat in een verslag van een bijeenkomst van 17 augustus van dit jaar, van de begeleidingscommissie van het ministerie van Financiën en onderzoekers van PwC.

PwC deed onderzoek naar het meermaals verdwijnen van het zogeheten memo-Palmen. In dat vernietigende juridisch advies werd al in 2017 gezegd dat de Belastingdienst 'laakbaar' had gehandeld met stopzetting van toeslagen voor kinderopvang. Palmen adviseerde toen al om gedupeerden te compenseren.

Tweemaal verdwenen

Het memo kwam in 2019 intern weer op tafel bij Financiën, maar verdween vervolgens opnieuw. Pas eind 2020 kwam het in de openbaarheid, nadat het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt er expliciet om vroeg.

In het verslag van de begeleidingscommissie worden geen namen genoemd van ambtenaren die het rapport eerder mochten inzien. Trouw en RTL Nieuws publiceerden eerder een reconstructie. Daaruit bleek dat het memo in juni 2019 werd besproken in aanwezigheid van onder andere toenmalig secretaris-generaal Manon Leijten en toenmalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek.

'Via de media'

Op de vraag welke ambtenaren het conceptrapport te lezen kregen in verband met ‘mogelijke meineed’, gaat Financiën niet in. In een hoorzitting zei PwC zojuist dat onder meer de toenmalig secretaris-generaal Leijten, directeur-generaal Uijlenbroek en staatssecretaris Snel het volledige rapport kregen.

Tijdens zijn verhoor onder ede voor de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) verklaarde Uijlenbroek in november vorig jaar: "Via de media heb ik kennis kunnen nemen van dit memo." Na doorvragen door de POK voegde hij toe: "Op geen enkele manier heeft dat memo mij ooit eerder bereikt dan via deze media-uitingen."

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link