True Price bij beleidsafwegingen

Achtergrondartikel

Datum: 6-9-2023 Harmen Bos

Veel partijen hebben het in hun verkiezingsprogramma's over het hanteren van het brede welvaartsbegrip, het doorberekenen van maatschappelijke kosten of het hanteren van true price. Hoe kan dit concreet worden vormgegeven in een nieuw te sluiten regeerakkoord zodanig dat dit snel kan worden geimplementeerd?

Recent is duidelijk hoeveel geld er (indirect) wordt bijgedragen aan de fossiele sector: Tussen de 39,7 en 46,4 miljard.

https://nos.nl/artikel/2490599-fossiele-sector-krijgt-tussen-39-7-en-46-4-miljard-euro-subsidie-nog-meer-dan-gedacht

Ook bij de veeteelt zijn berekeningen gemaakt van kosten die nu niet worden toegerekend aan de veeteelt. Het zou hier gaan om 40 miljard.
https://www.boerderij.nl/econoom-pleit-in-tweede-kamer-voor-70-tot-80-minder-zuivel-en-vlees

Bij de gemeente Amsterdam is men recent begonnen bij het toekennen van een prijs aan vervuiling. De gemeente Amsterdam hanteert een interne CO2 prijs van circa € 416,- per ton. Zo werd berekend dat het verwarmen van een zwembad met een warmtepomp op groene stroom goedkoper is dan met een gasgestookte ketel.

Op die manier kan bij een beleidsbeslissing de impact van diverse varianten worden vergeleken.

Het in beeld brengen van milieu- en andere effecten staat bekend staat als de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Hiermee worden complexe beslissingen transparanter voor bestuurders en politici.

Op nationaal niveau kun je zo berekenen wat de maatschappelijke kosten en opbrengsten zijn van bijvoorbeeld de fossiele sector, de veeteelt, het roken van tabak, sierteelt, het stoken van houtige biomassa en de exploitatie van kerncentrales.

Maar ook het maatschappelijk belang van bijvoorbeeld brievenbusmaatschappijen kun je berekenen door kosten (gemiste belastingopbrengsten) en baten tegen elkaar af te wegen. Zo kun je maatregelen bedenken die ook helpen de overheidsbegroting op orde te brengen waarbij de maatschappelijke nadelen beperkt zijn.

Brede welvaart in verkiezingsprogramma's

PvdA GroenLinks
Daarom zetten we ‘brede welvaart’ centraal. Dat wil zeggen: voortaan meten we vooral datgene wat van belang is voor de kwaliteit van leven hier en nu, voor toekomstige generaties en voor mensen elders in de wereld. Het gaat dan naast goed werk bijvoorbeeld ook om gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, gelijke kansen, gemeenschapsgevoel en zinvolle vrijetijdsbesteding.

Volt
Volt wil dat niet alleen geld en materiële welvaart centraal staan, maar welvaart in de brede zin: gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid.

zie programma.

BBB
We streven naar wat men dan noemt een brede welvaart. Een rechtvaardige samenleving, een gezonde economie, met loon naar werken. Ons beleid is dan ook terug te voeren op onze kernwaarden: professionaliteit, authenticiteit, noaberschap en de gulden regel (Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet). Waarden waarop je ons kan aanspreken, maar waar je ook als burger of bedrijf aangesproken kunt worden. Met gezond verstand, transparant en open besturen. Fouten maken mag en als dat gebeurt dan bied je gewoon je excuses aan als overheid en los je de eventuele schade die is ontstaan op. Zonder morren en zo snel mogelijk. BBB staat voor een integraal overheidsbeleid. Ministeries kennen veel overlap, maar in de Haagse silo’s (de ministerietorens) wordt vaak eigen beleid gemaakt. Een voorbeeld: De minister van Langdurige zorg wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de minister van Wonen wil dat ouderen zo snel mogelijk hun huis uit gaan, omdat deze vrij moeten komen voor gezinnen. Weten ze van elkaar wel wat ze aan het doen zijn? Zo zijn er veel voorbeelden van overlap in onderwerpen. BBB wil beleid en uitvoering van de verschillende ministeries op elkaar afstemmen. 

Zie programma

 

Deel dit bericht

pageviews: 113

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Begrotingsbeleid