D66, ChristenUnie gezakt naar klimaatlabel D

11-3-2019, Duurzaamnieuws

Op het Klimaatlabel politiek van 2019 is de PvdA gestegen naar label B terwijl de ChristenUnie en D66 naar label D zijn gezakt. In 2017 stonden zij op respectievelijk label A en B. Vooral het stemgedrag over de voorgenomen uitbreiding van de luchtvaart speelde hierbij een rol.

Politieke partijen die deelnemen aan Rutte III stemmen minder vaak groen dan toen ze in de oppositie zaten. Regeringspartijen stemmen ook minder groen dan ze in hun verkiezingscampagnes beloven. Dit blijkt uit het klimaatlabel politiek, dat is gebaseerd op het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Het regeerakkoord stelt letterlijk dat “de regering er alles aan doet om de doelstellingen van Parijs te halen”. De VVD -en met haar de coalitiepartners- stemmen echter vaak tegen deze belofte in. PVV en FvD stemmen op basis van ontkenning van het klimaatprobleem, beide partijen negeren het onomstotelijke bewijs dat de klimaatwetenschap levert: dat menselijk handelen een cruciale bijdrage levert aan het versneld opwarmen van de aarde.

Voor het klimaatlabel heeft Leo van Lierop, een actief voorstander van een schoner klimaat, meer dan honderd moties en amendementen beoordeeld op hun effect op CO2-reductie. Het klimaatlabel laat dus zien hoe groen partijen doen, niet hoe groen zij zeggen dat ze zijn in hun campagnes. Het klimaatlabel is een hulpmiddel voor iedereen die op 20 maart een stem wil uitbrengen voor de Provinciale Staten (en dus indirect de Eerste Kamer) en de Waterschappen.

Het landelijke initiatief Kiesklimaat verspreidt het klimaatlabel actief op sociale media en via -duurzaam gedrukte- stickers. Wie dat wil kan via kiesklimaat.nlhet opvallende geel-zwarte logo op zijn of haar profielfoto zetten en andere mensen informeren over welke partijen het klimaat op de eerste plaats zetten. Dit initiatief - voortgekomen uit de online community van de landelijke klimaatbeweging- wordt ondersteund door Milieudefensie en Klimaatverbond Nederland.

lees artikel (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Meer nieuws