Klimaatmaatregelen mogelijk te duur

Onbekend

Datum: 19-5-2021 Telegraaf

DEN HAAG - De bloedspoed die het kabinet heeft bij het invoeren van klimaatmaatregelen doet de Rekenkamer op de alarmknop drukken. Door deze haast is het namelijk onzeker of de gekozen maatregelen wel de meest effectieve waren. Mogelijk heeft Nederland er te veel geld voor betaald, klinkt het waarschuwend.

Ingegeven door rechtszaken (Urgenda) trapte Nederland de laatste jaren flink op het groene gaspedaal. Klimaatdoelen werden niet gehaald. „Onder druk”, zo schrijft de Rekenkamer werden ingrepen gedaan. „We constateren dat deze plannen door die druk risico’s kennen voor de uiteindelijke effectiviteit en doelmatigheid.”

Ingegeven door rechtszaken (Urgenda) trapte Nederland de laatste jaren flink op het groene gaspedaal. Klimaatdoelen werden niet gehaald. „Onder druk”, zo schrijft de Rekenkamer werden ingrepen gedaan. „We constateren dat deze plannen door die druk risico’s kennen voor de uiteindelijke effectiviteit en doelmatigheid.”

Een van de ingrepen was het tijdelijk beperken van het gebruik van kolen bij het opwekken van elektriciteit en een vrijwillige stoppersregeling voor op kolen gestookte elektriciteitscentrales. Maar de Rekenkamer plaatst er meerdere vraagtekens bij. Door de minister geraadpleegde adviseurs signaleerden namelijk dat marktontwikkelingen al leidden tot een verminderd verbruik van kolen en meer verbruik van gas. „Daarom is het de vraag of het nuttig is het gebruik van kolen terug te dringen met subsidies.”

Het sluiten van de kolencentrale verhoogt volgens de Rekenkamer daarnaast de importafhankelijkheid van elektriciteit. „Dat kan tot hogere prijzen leiden en producenten daarmee weer kan stimuleren kolengestookte energie uit bijvoorbeeld Duitsland te importeren.”

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 8187

tinyurl: link

Gerelateerde berichten

Meer over Energie