Milieuplannen VVD scoren inderdaad slecht, blijkt uit doorrekening in opdracht van GroenLinks

12-3-2021, Volskrant

‘Daar komen jullie niet mee weg!’, dachten ze bij GroenLinks toen bekend werd dat de VVD haar verkiezingsprogramma niet zou laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dus heeft GroenLinks dat zelf maar laten doen.

De uitkomst is voorspelbaar: het VVD-programma presteert op klimaatgebied het slechtst van alle grote partijen – met uitzondering van de PVV, die in het geheel geen klimaatbeleid wil voeren.

De liberalen wilden hun klimaatplannen niet langs de PBL-meetlat leggen, omdat de thuisclub van premier Rutte stevig inzet op kernenergie en op het maken van klimaatafspraken in Europees verband. Een kerncentrale bouw je niet binnen een paar jaar en het sluiten van internationale klimaatakkoorden is doorgaans ook een zaak van lange adem. Het PBL hanteert het jaar 2030 als maatstaf, omdat dit het ijkjaar is in de Klimaatwet. Een groot deel van de VVD-klimaatvoorstellen leiden pas na 2030 tot een lagere emissie van broeikasgassen. Het PBL wilde belangrijke onderdelen uit de klimaatparagraaf van de VVD daarom niet meetellen. De VVD vond dat niet fair en besloot het PBL links te laten liggen. CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie legden hun klimaatplannen wel voor aan het planbureau.

lees artikel (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Artikelen over Onbekend

Ander nieuws over Economie