Toezichthouder ACM waarschuwt warmtebedrijven tegen misbruik hoge gasprijs

Nieuws

23-12-2021

Gas is wel acht keer zo duur geworden, maar warmteleveranciers mogen die stijging niet misbruiken door ook hun tarieven zo te verhogen. Toezichthouder ACM heeft ze gewaarschuwd dat de tarieven voor huishoudens met maximaal 67 procent omhoog mogen.

De prijs voor warmte is bij wet gekoppeld aan de gasprijs. Bewoners die zijn aangesloten op een van de warmtenetten zijn daarom vanwege de gestegen energieprijzen ook meer geld kwijt voor verwarming van hun woning. De koppeling aan de gasprijs is vastgelegd in de Warmtewet, die ooit juist is ingevoerd om huishoudens te beschermen tegen te hoge prijzen. Zij kunnen immers niet overstappen naar een andere leverancier, waardoor er geen marktwerking is.

Nu gas in een jaar tijd acht keer zo duur is geworden, dreigt de wet juist nadelig uit te pakken voor veel burgers. ACM (Autoriteit Consument en Markt) moet de wet toepassen, en daarom is wel een forse verhoging van de warmteprijs vastgesteld. Maar leveranciers zijn niet in alle gevallen alleen afhankelijk van gas om warmte te produceren, bijvoorbeeld omdat ze deels gebruikmaken van restwarmte bij de opwekking van elektriciteit.

Misbruik

ACM zegt daarom actief te gaan controleren of warmtebedrijven geen misbruik maken van hun machtspositie. ‘Het is niet de bedoeling dat zij automatisch het maximale tarief hanteren’, zegt een woordvoerder. ‘Dat moet je kunnen onderbouwen en dat gaan we controleren.’ De toezichthouder zegt al navraag te hebben gedaan bij een aantal leveranciers. Daaruit blijkt volgens ACM dat veel aanbieders hun tarieven ‘aanzienlijk’ onder de maximum toegestane verhoging houden.

Energiebedrijf Vattenfall zegt de warmtetarieven met ongeveer de helft van de maximaal toegestane stijging te verhogen. Een gemiddeld huishouden is vanaf januari op maandbasis 13 euro extra kwijt, aldus Vattenfall. ‘We hebben echt ons best gedaan de stijging tot een minimum te beperken’, zegt een woordvoerder. De tarieven gelden voor een jaar.

Nederland telt ongeveer een half miljoen huishoudens met een aansluiting op een warmtenet. Als de tarieven tot het wettelijk maximum worden opgeschroefd, zou een doorsnee huishouden in 2022 gemiddeld 2.542 euro kwijt zijn. In 2021 was dat gemiddeld 1.523 euro. Consumenten worden door het kabinet wel gecompenseerd voor de hoge energieprijzen, maar dit gebeurt via de elektriciteitsrekening.

Toezichthouder ACM wil af van de koppeling tussen gasprijs en warmte. Ze wil tarieven kunnen berekenen op basis van de werkelijke kosten die leveranciers maken.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link