Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Doordat de kiezer zeer beperkt is in de mogelijkheden zich over zaken uit te spreken zullen nationale aspecten een rol spelen bij de afwegingen van de kiezer. Toch is het van belang in te zoomen op lokale aspecten van het beleid inzake duurzaamheid en klimaat. Ook om het verschil tussen woorden en daden concreet te maken. Veelal zijn er dossiers waarbij ook partijen die zeggen een 'groené profiel te hebben, in concrete situaties kansen laten liggen of -nog erger- keuzes maken die indruisen tegen basale uitgangspunten van duurzaamheid.

Denk onder andere aan biomassa centrales, hoge temperatuur warmtenetten of besteding van gelden aan projecten waarvoor effectievere alternatieven voorhanden zijn.

Kiesklimaat biedt gemeenten een aantal mogelijkheden:

  • we kunnen de verkiezingsprogramma's beoordelen aan de hand van een landelijke lijst met keuzes die partijen kunnen maken;
  • we kunnen partijen beoordelen op hun stemgedrag van de afgelopen bestuurdsperiode
  • Nog interessanter is te kijken wat de coalitiepartijen de afgelopen jaren hebben bereikt. Dit ten opzichte van een lijst van mogelijkheden die een college ter beschikking heeft;

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Neem dan contact met ons op.