Klimaatlabel

Voor meer uitleg klik hier:

A
B
PvdD 78%, SP 76%
C
AOP 69%, D66 67%
D
GL 57%, CU 54%, CDA 52%, PvdA 51%, Arnh.C. 48%, Denk 47%
E
VVD 27%, PVV 27%
F

Filter op onderwerp

Tip: de tabel werkt het best als je je telefoon kantelt

30 kilometer per uur binnen de bebouwde ...
Alleen regionaal afval verbranden
Arnhem plant minimaal 10.000 bomen
Arnhems Actieplan Energiearmoede
Behoud het Arnhems openbaar vervoer en d...
Behoud het groen in de energietransitie
Behoud Stadsbos Wassenaarweg
Betrokkenheid bewoners bij bomen
Binnenstad fietsvriendelijk
Bomen tegen hittestress
Budget voor de accentnota fiets
Circulaire economie is duurzaam
Communicatie bomen stad
Concrete visie op circulair Arnhem
Duidelijke communicatie naar burgers ove...
Duurzaam en duidelijk
Duurzame bereikbaarheid op de agenda
Een Arnhemse week van verbinding, experi...
Een boom is een boom
Een complete monitor voor de breedte van...
Een duurzaam groen Rijkerswoerd
Een gezonde leefomgeving is een rookvrij...
Energiecoaches proactief inzetten tegen ...
Energietransitie voor iedere Arnhemmer
Eten met raad en gemeente
Extra inzet tegengaan energiearmoede
Geen 10 miljoen naar de grauwe golven, e...
Geen gemeentelijk hout voor de biomassac...
Geen gemeentelijk hout voor de biomassac...
Geen kernenergie
Groen parkeren
Groene verkeersborden
Hitteplekken vergroenen en verkoelen
Houtrook overlast houtstook ontmoedigen
Inspanning lokaal vuurwerkverbod
Inventarisatie groen op de bouwlocaties ...
Invullen voor uitvoeren
Inzicht in de Arnhemse stromen op naar e...
Kappen en dunnen bomen in begroting
Laat die klimaatfondmiljoenen niet op de...
Laat die klimaatfondsmiljoenen in deze c...
Leefbare toekomst Nijmeegseweg
Luchtmetingen giftige uitstoot biomassac...
Maak de beek mogelijk van de fracties D6...
Meer bomen in de binnenstad en in heel A...
Meer fiets minder auto
Minimaal 10.000 extra bomen in Arnhem
Moratorium bomenkap zonder uitvoeringpla...
Motie van afkeuring van de uitvoering va...
Niet groeien maar gedijen
Niet nog meer klimaatsubsidies naar het ...
Onderzoek alternatieven infill-materiaal...
Ontwikkeling mogelijk maken
Op weg naar een circulaire Arnhemse bouw
Parkeren ook voor fietsen geregeld fiets...
Passend materieel onderhoud
Plek KW 37 grondig onderzoeken
Ruim baan voor veilig verkeer in Arnhem ...
Ruimte voor fietser en voetganger
Stadsdistributie duurzaam de stad in
Stimuleer het OV
Stop biomassacentrale Arnhem
Stop de biomassacentrale Kleefse Waard
Stop de verdozing van het landschap rond...
Stop gebruik fossiele brandstoffen
Subsidieregeling duurzame mobiliteit
Toegankelijk Verduurzamen
Uitbreiding milieuzone
vaste kraakdagen terug
Vergroeningspakketten aanbieden
Verlos Arnhem van energieverslindende en...
Voorrang voor fiets en ander emissievrij...

Heeft u aanvullende informatie of argumenten die helpen deze beoordeling te verbeteren? Laat het ons dan weten.