Klimaatlabel 2019

#KiesKlimaat heeft een bestuurlijke variant op het Energielabel gemaakt. Bij huishoudelijke apparatuur vertegenwoordigt het A-label de beste technologie en daarmee de beste keuze. Dat systeem is opgezet door de Europese Unie om consumenten in staat te stellen beter geïnformeerde koopkeuzes te maken. Kiesklimaat wil kiezers in staat stellen beter geïnformeerde bestuurlijke keuzes te maken. De scores in dit milieulabel laten zien hoe de verschillende politieke partijen stemmen in de Tweede Kamer. Partijen die klimaatvriendelijker stemmen, bemachtigen een hoger label.

Klimaatlabel 2019

A
Groenlinks (100%), PvdD (100%)
B
SP (90%), PvdA (83%), Denk (81%)
C
50Plus (69%)
D
CU (43%), SGP (39%), D66 (38%), CDA (30%)
E
VVD (22%)
F
FvD (6%), PVV (4%)

Achterliggende data 

50PlusCDACUD66DenkFvDGroenlinksPvdAPvdDPVVSGPSPVVD
Aanscherping (08-03-2018)
Aardwarmte (08-11-2018)
Belasting (08-11-2018)
Beleid (08-11-2018)
Beperken uitstoot (18-04-2018)
Bereikbaarheid (15-05-2018)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biobrandstoffen (04-12-2017)
Biomassa (18-05-2017)
Carbon budget (16-01-2018)
CCS (02-11-2017)
CO2 prijs (08-11-2018)
CO2 reductie (20-06-2018)
Divesteren (07-09-2017)
Divesteren (02-11-2017)
Doelstelling EU (08-03-2018)
Draagvlak (08-03-2018)
Draagvlak (08-11-2018)
Ecocide (08-11-2018)
Ecocide (28-11-2018)
Economie (28-11-2018)
Efficiency (08-11-2018)
Energie (20-06-2017)
Energie (13-12-2017)
Energie (13-12-2017)
Energieakkoord (02-11-2017)
Energiebesparing (20-06-2017)
Energiebesparing (20-06-2017)
Energiebesparing (08-11-2018)
Energierekening (07-09-2017)
Energierekening (16-01-2018)
Energierekening (27-09-2018)
Extra (07-06-2018)
Financiële sector (08-03-2018)
Financiering (20-06-2017)
Fiscale prikkels (16-01-2018)
Fossiel (27-09-2018)
Fossiel belasten (16-01-2018)
Gasaansluiting (25-01-2018)
Gemeenten (27-09-2018)
Groene stroom (13-12-2017)
Grondstoffen (27-09-2018)
Grootgebruikers (07-06-2018)
Hout (08-11-2018)
Industrie (08-03-2018)
Isolatie (20-06-2017)
Klimaatakkoord (18-04-2018)
Klimaatakkoord (08-11-2018)
Kosten (25-01-2018)
Kosten (08-11-2018)
Landgebruik (04-12-2017)
Lasten (28-11-2017)
Leeftijd (02-10-2018)
Lelystad Airport (04-07-2018)
Lelystad Airport (04-07-2018)
Lucht-scheepvaart (27-09-2018)
Luchtvaart (15-05-2018)
Luchtvaart (15-05-2018)
Luchtvaart (15-05-2018)
Luchtvaart (15-05-2018)
Luchtvaart (15-05-2018)
Luchtvaart (18-12-2018)
Luchtvaart (18-12-2018)
Luchtvaart (18-12-2018)
Luchtvaart (18-12-2018)
Luchtvaart (14-02-2019)
Luchtvaart (14-02-2019)
Luchtvaart (14-02-2019)
Luchtvaart (14-02-2019)
Luchtvaart (21-02-2019)
Luchtvaart (22-03-2019)
Luchtvaartgroei (15-05-2018)
Mestvergisting (07-09-2017)
Nieuwbouw (02-11-2017)
Parijs (18-05-2017)
Parijs (08-11-2018)
Participatie (20-06-2017)
Prioriteit (08-11-2018)
Regeerakkoord (06-12-2018)
Regels (20-06-2017)
Regie gasaf (08-03-2018)
Restwarmte (08-11-2018)
Saldering (02-11-2017)
Schiphol (15-05-2018)
Schiphol (15-05-2018)
Schiphol (15-05-2018)
Schiphol (04-07-2018)
Schiphol en trein (05-06-2018)
Schooldakrevolutie (13-06-2018)
Stoppen (18-05-2017)
Subsidie (08-11-2018)
Thorium (27-09-2018)
Veestapel (08-03-2018)
Verlichting (08-11-2018)
Vervuiler betaalt (20-06-2017)
Vervuiler betaalt (08-03-2018)
Vervuiler betaalt (18-04-2018)
Vlees (02-11-2017)
Vleestaks (02-11-2017)
Vliegtax (15-05-2018)
Vliegtuiglawaai (04-07-2018)
Windmolens (27-09-2018)
Zon (07-09-2017)
Zonneladder (27-09-2018)

Wij je op de hoogte blijven of heb je suggesties? Stuur een berichtje naar relaties@kiesklimaat.nl of een Whatsapp bericht naar 06 111 222 33.

Disclaimer

Milieulabel is gemaakt in samenwerking met Klimaatlabel Politiek