Doneren

Alle inzet voor de Kiesklimaat campagne geschiedt door vrijwilligers. We willen het platform verbreden door ook lokale en provinciale analyses te maken van stemgedrag om zo transparant te maken hoe partijen in de praktijk stemmen. Ook willen we verkiezingsprogramma's beter gaan beoordelen, mede aan de hand van de recente stand van de wetenschap en best practices. Want het onderling vergelijken van programma's is mooi maar nog mooier is als er een referentiekader is dat aangeeft wat maximaal haalbaar is om klimaatvrandering te stoppen en de economie schoon te maken.

Heeft ideëen of wilt u op een andere manier bijdragen? Laat ons dat dan weten via relaties@kiesklimaat.nl

Wilt u als particulier of bedrijf deze campagne (anoniem) steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op rekening NL 55 INGB 000 737 56 86 ten name van Stichting E4all onder vermelding van 'KiesKlimaat'.

Via onderstaande links komt u direct in uw betaalomgeving.

Donate