Duurzame Denkers

Naar aanleiding van de overleggen met de gemeente Amsterdam zijn de 'Duurzame Denkers' opgericht. Dit is een denktank die kan meedenken met bestuurders en politici vanuit een samenhangend perspectief. Dit zorgt voor een meer gebundelde wijze van communicatie met overheden. En daardoor wellicht met meer resultaat. Wilt u als NGO, adviesbureau of wetenschappelijke instelling ook meedoen? Stuur dan een mail naar relaties@kiesklimaat.nl