Verkiezingspetitie: Laat bedrijven kiezen voor een toekomst

 ondertekeningen

Sinds start op 25 februari 2021

Met deze petitie willen we dit onderwerp inbrengen in de debatten. De politiek bepaalt de regelingen voor subsidie en bepaalt zo mede de stappen die bedrijven zetten. Welke ondernemingen krijgen subsidie en welke niet? Wij bepleiten een subsidiestop voor bedrijven die de keuze voor een (duurzame) toekomst niet maken en blijven investeren in de winning van fossiele brandstoffen. Zo worden ze gedwongen na te denken over wat hun missie is.

Geen gemeenschapsgeld voor bedrijven die nog in fossiele brandstof investeren

144 ondertekenaars sinds 15 februari 2021

Overwegende dat:

  • de regering Rutte voor een aantal ondernemingen in de EU lobbiet voor het binnenhalen van subsidies voor fossiel geproduceerde waterstof en CO2 opslag;
  • deze bedrijven subsidie willen voor de afvang en opslag van CO2 die zij zelf produceren en tegelijk hun kapitaal inzetten voor de winning van fossiele brandstoffen;
  • deze subsidies derhalve leiden tot verspilling van gemeenschapsgeld, hetgeen door alle politieke partijen als ongewenst wordt beschouwd; 

Roept de regering op subsidie uitsluitend toe te kennen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het bedrijf heeft een realistisch plan opgesteld om de doelstellingen van het Parijs akkoord te halen;
  2. het bedrijf investeert volgens de jaarbegrotingen en jaarrekeningen niet meer in de winning van fossiele energie; 

Blijkt achteraf dat een bedrijf dat een bedrijf niet aan de voorwaarden heeft voldaan, dan vordert de overheid het subsidiegeld terug.

 

Ondertekenen

Ik steun de oproep om geen gemeenschapsgeld te geven aan bedrijven die nog investeren in de winning van fossiele brandstoffen.

Mijn oproep mag zichtbaar zijn.
Houdt me op de hoogte.

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

Dröge, B
Rotterdam 
We hebben maar 1 planeet, daar moeten we zuinig op zijn!
Berg
Schuinesloot 
Red de aarde, we hebben er maar 1 !!
Chris de Groot
Houten 
Beste politiek. We kunnen de energie tegenwoordig min of meer ‘gratis’ uit de natuur ‘plukken’ middels zonnepanelen, windmolens (op zee), uit oppervlakte- en afvalwater (teo en tea) en groen gas. Daarnaast kunnen we de miljoenen elektrische auto’s die gaan komen aan het net koppelen om zo een gigantische batterij te vormen om het net te stabiliseren om een Dunkelflaute te voorkomen. Geloof nou eens in zo’n mooie toekomst en investeer daarin. Regeren is vooruitzien!
Kruisbergen. S
's-Gravenhage 
Geachte regering, We zijn met zijn al te laat om de klimaatverandering te stoppen het enige wat we nu nog kunnen en moeten doen is de schade zo beperkt mogelijk houden en dat vraagt om snelle actie. De reductie van CO2 uitstoot moet sneller naar beneden!
Paul Vlaar
 
Investeer alleen in groen en zet de subsidies voor fossiele industrie meteen stop.
Sarbach, RJC
's-Hertogenbosch 
Roept de regering op subsidie uitsluitend toe te kennen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: het bedrijf heeft een realistisch plan opgesteld om de doelstellingen van het Parijs akkoord te halen; het bedrijf investeert volgens de jaarbegrotingen en jaarrekeningen niet meer in de winning van fossiele energie; Blijkt achteraf dat een bedrijf dat een bedrijf niet aan de voorwaarden heeft voldaan, dan vordert de overheid het subsidiegeld terug.
Seljee F
Almere 
2050 is dramatisch, kansloos te laat. Streef naar 2030, creeer circulaire banen en loop mondiaal voorop. En zélfs bij zo'n ambitieus streven zal uiteindelijk ook 2050 nog te snel op ons af blijken te komen.
Janneke van Beek
Bennekom 
Laat rechtvaardigheid het winnen, en niet het geld!
herweijer a h
Dordrecht 
vader met 7 kinderen geen gemeenschapgeld naar bedrijven die fossiele brandstof winnen
Schute, P.J.
 
Voor het te laat is, dat is uiterlijk nu
Verloop E.A.
Assen 
Leg de energietransitie lokaal in handen van de inwoners en laat de regels de praktijk volgen in plaats van belemmeren.
M. Geers
Gouda 
Zorg ervoor dat er een toekomst is voor onze kinderen! Zorg voor de aarde en een gezond klimaat
I.M.J. van Kempen
Driebergen-Rijsenburg 
Eigenlijk is het te gek voor woorden dat de klimaatproblematiek voor sommigen nog onder 'mening' ( vaak gebaseerd op ongefundeerde bronnen of pure hebzucht). Als je kinderen hebt stem je sowieso voor het klimaat. Ook zou het taboe 'overbevolking' (globaal) een onderwerp van gesprek mogen worden.
Edwards Y
Venlo 
Denk aan de toekomst
van der Meer, J.W.
Waddinxveen 
Geef klimaat, natuur en biodiversiteit prioriteit boven alles! Kom nu in actie, het is vijf over twaalf. Schep onze nazaten NIET op met een onleefbare wereld. Neem nu eindelijk eens je verantwoording dames en heren politici en toon daadkracht! Jullie hebben al veel te lang getreuzeld!
Berrij de Haas
Tilburg 
maak minder mensen geef milieu altijd voorrang begin vandaag met een serieus crisis-klimaatbeleid
Wienk Hengelo
Hengelo 
De politiek praat al te lang over het klimaat en energietransitie. Geen mooie woorden meer maar daden. Voor een leefbare, gezonde en veilige toekomst zijn NU veranderingen nodig.
Ten Dam G
de Lutte 
Utility Manager Subsidieer de energie transitie.! Met het gemeenschapsgeld. Dan komt het ons allen ten goede, ook het bedrijfsleven. Wat hebben de bedrijven er uiteindelijk aan als er straks geen maatschappij meer is waar ze wat aan willen verdienen?!
Somers a
 
Geen smoesjes meer nu!
Wienk
Amsterdam 
Ik vraag u om uw politieke invloed niet uit te oefenen op de nabije toekomst maar met het oog op 2100. Alstublieft!
Jeanette Geurkink
Arnhem 
Anders Ik ben er over 50 jaar gelukkig niet meer, maar reïncarnatie is a bitch dus potverdorrie stop met zakken vullen, stop met vervuilen en uitroeien, en het dansen naar de pijpen van de goudgod, en onmogelijke reizen naar het heelal terwijl het hier op aarde met de natuur naar de mallemoer gaat. Stop de kabal. Mens en natuur kunnen samen. :-)
Pennings J.M.M.
Velserbroek 
Stop met investeren in of stimuleren van fossiele industrie!
Tauber GM
Amsterdam 
Zet in als nooit eerder voor een toekomst voorbij je eigen 4 jaar!!
Adriaans Jeanne
Eersel 
organisator lokaal KlimaatAlarm Ik steun de oproep om geen gemeenschapsgeld te geven aan bedrijven die nog investeren in de winning van fossiele brandstoffen.
test
Amsterdam 
Dit zou inderdaad logisch zijn, waarom belastinggeld geven aan bedrijven die zelf voldoende middelen zouden hebben als ze de juiste keuzes maken?