Petitie: Laat bedrijven kiezen voor een toekomst

 ondertekeningen

Sinds start op 12 februari 2021

De politiek bepaalt de regelingen voor subsidie en bepaalt zo mede de stappen die bedrijven zetten. Welke ondernemingen krijgen subsidie en welke niet? Wij bepleiten een subsidiestop voor bedrijven die de keuze voor een (duurzame) toekomst niet maken en blijven investeren in de winning van fossiele brandstoffen. Zo worden ze gedwongen na te denken over wat hun missie is.

Petitie

Overwegende dat:

  • de regering Rutte voor een aantal ondernemingen in de EU lobbiet voor het binnenhalen van subsidies voor fossiel geproduceerde waterstof en CO2 opslag;
  • deze bedrijven subsidie willen voor de afvang en opslag van CO2 die zij zelf produceren en tegelijk hun kapitaal inzetten voor de winning van fossiele brandstoffen;
  • deze subsidies derhalve leiden tot verspilling van gemeenschapsgeld, hetgeen door alle politieke partijen als ongewenst wordt beschouwd; 

Roept de regering op subsidie uitsluitend toe te kennen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. het bedrijf heeft een realistisch plan opgesteld om de doelstellingen van het Parijs akkoord te halen;
  2. het bedrijf investeert volgens de jaarbegrotingen en jaarrekeningen niet meer in de winning van fossiele energie; 

Blijkt achteraf dat een bedrijf dat een bedrijf niet aan de voorwaarden heeft voldaan, dan vordert de overheid het subsidiegeld terug.

 

Ondertekenen

Ik steun de oproep om geen gemeenschapsgeld te geven aan bedrijven die nog investeren in de winning van fossiele brandstoffen.


Mijn oproep, naam en woonplaats mogen zichtbaar zijn.
Houd mij op de hoogte (afmelden kan altijd).

 

Ondertekenaars met een oproep aan- of bericht voor de politiek

test
Amsterdam 
Dit zou inderdaad logisch zijn, waarom belastinggeld geven aan bedrijven die zelf voldoende middelen zouden hebben als ze de juiste keuzes maken?
Geert de Wilde
Amsterdam 
Het wordt tijd dat de regering keuzes maakt. De systematische corruptie en belangenvermenging moet stoppen.