AVI-West, de afvalverbrander van Amsterdam

Onbekend

Na het sluiten van de kolencentrale is de vuilverbrander van Amsterdam de grootste bron van broeikasgassen.

Hier valt grote winst te boeken door afvalpreventie en hergebruik. De gemeente doet op dit moment nauwelijks iets aan afvalpreventie. Dit kan door het opstellen van preventieprogramma's en het opleggen van verplichtingen aan winkels en retailketens,

In de rapportages van de gemeente wordt de uitstoot van de afvalverbrander niet volledig meegerekend. Voor 46% wodt gezegd: dit betreft de organische fractie (kropjes sla, hout), dezelfde redenatie waarom biomassa niet zou meetellen als broeikasgase.

Met trekt ook de uitstoot af die met elektriciteitsproductie te maken heeft. Dit is onterecht. 
De effciency van de AEB is 1,360 kg. CO2 / 0,902 kWh = 1,508 kg / kWh.
Dit is vergelijkbaar met een oostduitse bruinkoolcentrale. Een gascentrale stoot 0,6 kg. per kilowatuur uit.

bron: CE-Delft 2007 Bouwstenen voor CO2-reductieprogramma Amsterdam

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 34

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws