Keuzevrijheid zwangere vrouwen is in gevaar.

Aspect

Wij maken ons grote zorgen dat de integrale bekostiging het zorgaanbod zal verarmen en daarmee de keuzevrijheid van zwangere vrouwen voor bijvoorbeeld een thuisbevalling, een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortecentrum.

Tegelijkertijd is er in de huidige beleidsregel nog steeds geen garantie omtrent de waarborging van de keuzevrijheid voor de zorgverlener. Oneerbiedig worden vrouwen die zorg nodig hebben buiten de integrale bekostiging “bundelbrekers” genoemd. Alsof de keuzevrijheid van de vrouw de organisatie tot last is, terwijl dat juist het uitgangspunt zou moeten zijn.

 

Hoe kunnen zwangere vrouwen kiezen voor een verloskundige die is aangesloten bij een ziekenhuis, hun eigen verloskundige behouden, en tegelijk kiezen voor een ander ziekenhuis? Hoe kunnen ze wisselen van verloskundige, maar bij het door hun gekozen ziekenhuis bevallen? Hoe kunnen ze wisselen van geboortezorg organisatie? Kunnen zwangere vrouwen in de toekomst nog verhuizen?

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 3

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws