Meten is weten

Aspect

Vergunninghouders hebben de wettelijke plicht om hun uitstoot te meten en te registreren. HIermee kan het bevoegd gezag beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergunning.

Controleren van emissies van zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn zeer schadelijke stoffen. Het kan daarom wenselijk zijn dat het bedrijf bij ZZS emissies controleregime 4 toepast. Het bevoegd gezag kan dit vastleggen in een maatwerkbesluit.

Vaststellen van de controleverplichtingen

Uit de voorgaande stappen volgt een controleregime en bijbehorende controlevorm. Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde controleregime. Dit kan zowel naar een strenger als een minder streng regime. Het bevoegd gezag legt dit vast in een maatwerkbesluit. Bij een IPPC-installatie kan het bevoegd gezag dit ook vastleggen in een vergunning.

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 149

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws