PBL, Copernicus Instituut en RWE/Essent relatie

Onbekend

Volgens deze video van het PBL uit 2014 duurt het minimaal 50 tot 100+ jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl in een uizending van Tegenlicht Urgenda duidelijk maakte dat we nog maar 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in de video dat dit onzin is.

Over de bijdrage aan het klimaat beleid van houdige biomassa bestaat een controverse tussen mensen die dit verdedigen en wetenschappers die betogen dat het kappen van bossen voor de stook in biomassacentrales de klimaatproblematiek verergert. Onder andere de KNAW, de SER en ook de europese wetenschappers hebben aangegeven dat de rekensommen inzake biomassa concluderen dat als er meer wordt gekapt dan er aangroeit nette de aarde verder opwarmt. Ten opzichte van steenkool is de uitstoot 50% hoger per opgewekte hoeveelheid energie. Vergeleken met gas is dat 300%.

PBL rapport

Centraal staat een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit instituut wordt door de overheid erkend als zijnde onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord. Maar hoe kan het dan dat er geen eenduidgheid bestaat over de bijdrage van het huidige gebruik van houtige biomassa en de eventuele randvoorwaarden waaronder verantwoordde inzet eventueel mogelijk is? Nederland legt nu beslag op 6,5% van de wereldproductie van biomassa.

Recent verscheen een artikel waarin de EU wordt opgeroepen te staken :
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-om-klimaatdoelen-te-halen-moet-europa-stoppen-met-verbranding-van-biomassa~bd1231aa/

De urgentie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is momenteel zeer duidelijk aanwezig. Maar met haar huidige beleid negeert de Europese Commissie het bewijs van haar eigen wetenschappers van het Joint Research Centre (JRC), namelijk dat de verbranding van biomassa de uitstoot van broeikasgassen juist verhoogt.

Recent reageerde een aantal schrijvers in de Volkskrant op dit artikel van Comite Schone Lucht

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-activisme-tegen-biomassa-kan-leiden-tot-meer-klimaatverandering~bb6a3ce2

Een aantal auteurs bepleiten de instandhouding van de subsidies en claimen dan houtige biomassa nodig zijn voor CO2 reductie:

"...hoeveel haken en ogen er ook aan het gebruik van houtige biomassa zitten, voorlopig is het een belangrijke pijler in het klimaatbeleid van Europa en dat is wetenschappelijk goed onderbouwd."
Prof.dr. Guido van der Werf is hoogleraar mondiale koolstofcyclus aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Prof.dr. Martin Junginger is hoogleraar bio-based economy, aan de Universiteit Utrecht.
Dr. Leo Meyer is gastmedewerker Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht; ClimateContact Consultancy.
Prof.dr. Gert-Jan Nabuurs is hoogleraar Europese bossen aan de Universiteit van Wageningen.
Dr. Bart Strengers is senior beleidsonderzoeker Klimaatverandering en Biomassa.

 

Bart Strengers
Hij is medewerker van het PBL en hoofdauteur van het PBL-rapport, dan middels Joint Fact Finding tot stand is gekomen. Deze methode is wetenschappelijk zeer twijfelachtig alsof alle betrokken partijen recht hebben op hun eigen feiten. Hij is ICT'er die later Milieukunde is gaan studeren.

Van Martin Junginger is bekend dat hij lobbiet ten gunste van de stook van biomassa in energiecentrales.
https://www.biomassmurder.org/research/lobby-facts.html#martin-junginger

Bart Strengers is medewerker van het PBL. Een ICT'er die milieukunde is gaan studeren ??.

Hij is nog gelieerd aan De Stichting Milieu Beleid en Wetenschap, op zijn persoonlijke pagina staat nog een link naar deze website.
Aan deze website is Marcel Crok verbonden. Een zelfgenoemd journalist die klimaatverandering in twijfel trekt.
Op de website van de stichting staat dat het PBL in 2016 is gestopt deze Stichting te steunen.

https://mwenb.nl/climate-dialogue/

Op deze website wordt kernenergie gepromoot.

Bart Strengers is hoofdauteur van een PBL rapport over biomassa. Hierbij zijn 150 stakeholders en belanghebbenden gehoord en zijn meerdere rapporten geraadpleegd. Een eenduidige conclusie en duidelijke randvoorwaarden worden niet getrokken.

Dat terwijl het PBL een een uitlegvideo uitdrukkelijk wel conclusies trekt:

 

 

Bronnen

  • https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/money-to-burn/nl.html
  • https://biomassmurder.org

 

 

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

tinyurl: link
views: 222

Voorstellen

Achtergrond

Gerelateerd nieuws