Warmtenet Amsterdam/Vattenfall

Aspect

Energieleveranciers mogen woningen niet meer aansluiten op aardgas sinds 1 juli 2018. Amsterdam sluit nieuwbouwgebieden al veel langer niet meer op aardgas aan. In 2020 maken 102.000 Amsterdamse woningen gebruik van stadswarmte, is de verwachting. Dit gebeurt via warmtenetten die warm water vervoeren naar woningen, kantoren en andere gebouwen. Het water gaat via een stelsel van pijpen en leidingen naar de gebruikers.

"De concrete invulling van het faciliteren van een hoge-temperatuur-warmtenet gebeurde voornamelijk door de participatie in de joint venture Westpoort Warmte (WPW) die in 1999 samen met NUON is opgericht. De gemeente heeft door de gekozen constructie een sterke financiële en juridische betrokkenheid bij dit warmtenet. Door deze betrokkenheid is het over de gehele onderzochte periode voor de gemeente van groot belang geweest om zoveel mogelijk aansluitingen op het warmtenet te realiseren. Het verhogen van het aantal aansluitingen wordt nagestreefd door de inzet van concessies en aansluitplicht (eerst via erfpachtbepalingen en de bouwverordeningen, later door middel van het Bouwbesluit 2012). Het feit dat het verhogen van het aantal aansluitingen op het (hoge-temperatuur-)warmtenet zowel het middel als het beleidsdoel was, lijkt daarom meer het gevolg van een historisch gegroeide situatie dan van een systematische analyse van het beleidsprobleem."

Dit is de conclusie van De Amsterdamse Rekenkamer over het warmtebeleid van de gemeente. Dit rapport uit 2019 stelt de vraag hoe deze strategie leidt tot een reductie in CO2 uitstoot. De gemeente zegt over deze aanbeveling:

Aanbeveling 3: Creëer scherpte in wat wordt nagestreefd.
"Het college zal duidelijkheid geven over welke publieke doelen worden nagestreefd met aardgasvrij Amsterdam. Uitwerking gemeentelijke kaders en doelen."

Tot op heden heeft de gemeente Amsterdam niet aannemelijk gemaakt hoe het hoge temperatuur warmtenet bijdraagt aan CO2 reductie zolang dit wordt gevoed door het verbranden van afval, bomen en aardgas. Het netwerk vraagt veel energie door het rondpompen van heet water ook als daar -bijvoorbeeld in de zomer- nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.

De gemeente is direct belanghebbende en staat daarmee tegenover burgers die soms een andere oplossing willen.

Kijk en huiver hoe burgers en het klimaat worden genegeerd in deze uitzending van De Hofbar.

Stadsverwarming in Amsterdam-Noord: plan lag er al

Rechtszaak Sluisbuurt

Achtergrond

De Sluisbuurt een nieuwbouw ontwikkelingsgebied op Zeeburgereiland Amsterdam.D e Gemeente Amsterdam wil de huizen in nieuwbouw-wijk  aansluiten op een warmtenet van hoge temperatuur. De warmte is afkomstig van afvalverbranding, een aardgascentrale en straks wellicht ook biomassa.

Dat klinkt niet erg klimaatvriendelijk, en dat is het ook niet. Gemeente Amsterdam sluit expres duurzamere opties, zoals zonnepanelen en warmtepompen uit. Dat doen zij middels het warmteplan dat is opgesteld door de gemeente zelf. Ondertussen worden zoveel mogelijk woningen aangesloten op het warmtenet van de Gemeente en Vattenfall. Dit gaat tegen landelijk wetten en regelgeving in. Een gemeente mag namelijk niet zomaar duurzame opties uitsluiten ten gunste van een niet-duurzaam warmtenet.

Amsterdam Fossielvrij zet zich in voor een eerlijke, schone en duurzame klimaattransitie. We kunnen niet toestaan dat er straks moderne woningen worden verwarmd met biomassa, aardgas en afvalverbranding.

Uitspraak en hoger beroep

Stichting Amsterdam Fossielvrij is sinds 2018 bezig met rechtszaak   om het warmteplan te vernietigen. April 2020 heeft de rechtbank ons in het gelijk gesteld.Kort daarna heeft de gemeente besloten in hoger beroep te gaan tegen het besluit van de rechtbank.  

De zittingsdatum is inmiddels bekend: 6 september 2021. Voor die tijd hopen we dus ook voldoende donaties bij elkaar te hebben om de juridische kosten te dekken.Amsterdam Fossielvrij draait voor 100% op vrijwillige inzet en we hebben geen inkomsten uit commerciële activiteiten. Uw donatie is van groot belang voor ons voortbestaan en de uitkomst van het hoger beroep! Zonder uw donatie kunnen wij de advocaatkosten simpelweg niet betalen en dreigen we de rechtszaak te verliezen.

Uitkomst rechtszaak geldt voor heel Nederland!

Als Amsterdam middels hoger beroep alsnog de uitspraak terugdraait danzitten corporaties en projectontwikkelaars elders in Nederland met een groot probleem. In dat geval blijft namelijk de juridische deur open om nog tientallen duizen den nieuwbouwwoningen verplicht aan te sluiten op warmtenetten die draaien op fossiele brandstoffen en biomassaverbranding. Andere gemeentes die nog vastzitten aan oude concessieovereenkomsten met fossiele energiebedrijven zullen het Amsterdam niet in dank afnemen.

Behoud het vrije speelveld

Een vrijheid om nieuwe innovatieve oplossingen te kiezen werkt juist als prikkel voor partijen zoals Vattenfall om hun warmteaanbod te verduurzamen. De keuze voor een WKO in de Sluisbuurt bewijst dat de rechtszaak precies het effect heeft gehad waarop we gehoopt hadden. Daarom zou het eeuwig zonde zijn als de gemeente daar nu weer vanaf ziet.

Documenten

Terug & verder bladeren:

tinyurl: link
views: 276