Veeteelt

Onderwerp

In Nederland worden er elke twee weken net zoveel dieren geslacht als er inwoners zijn.

Boeren: 

 • 67% van het landoppervlak 
 • 50% van de stikstofdepositie
 • 14% van de broeikasgassen
 • > € 725 mln subsidie / jaar
 • < 2% van de werkgelegenheid
 • <  2% van het nationaal inkomen
 • 75% is export
 • 70% vd dieren=export
 • NL 2e landbouwexporteur ter wereld
 • Pjr 25 miljoen varkens geproduceerd.
 • 1 kg varkensvlees=9 kg voer
 • 1 kg rundvlees=25 kg voer +15000 ltr water

We slachten per dag in NL

 • 1.621.457 kuikens
 • 52.764 kippen
 • 43.767 varkens
 • 4.132 kalveren
 • 1.440 lammeren
 • 1.204 koeien
 • 721 geiten
 • 532 schapen

Het boerenland is er slecht aan toe. Het gevolg van overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, van steeds meer dieren en hoge opbrengsten per hectare. De intensieve landbouw heeft desastreuze gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid. Als we willen dat ook de generaties na ons nog te eten hebben, zal het systeem fundamenteel moeten veranderen. Maar boeren die willen omschakelen naar biologisch zeggen dat hun bank deze omschakeling frustreert. Zembla onderzoekt wie er verantwoordelijk zijn voor de uitgeputte bodem.

Kalverteelt voor 95% voor export

Import en export

Deel deze pagina

Oplossingen

Verdere uitleg

Nieuws

We kopen minder vlees door nudging
GezondheidsNet, 22-6-2022