Tweede Kamer verkiezingen 2021

Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 gaan we een kieswijzer maken. Hierin worden de verkiezingsprogramma's beoordeeld en gekoppeld aan het stemgedrag van de afgelopen regeerperiode.

Gedrag zegt immers meer dan beloften. Onze ervaring is dat partijen met een relatief groen programma (o.a. ChristenUnie) deels verbleken als zij moeten regeren met meer rechtse partijen.

We gaan de verkiezingsprogramma's beoordelen aan de hand van een actieprogramma voor een nieuwe coalitie. Een actieprogramma dat gezien de stand van de wetenschap nodig is en tegelijkertijd uitvoerbaar is.

Dit programma wordt opgesteld samen met de deelnemende organisaties.

Centraal staat daarbij de wetenschap, vakexperts en rationaliteit.

Want we zien nu bij de Corona pandemie wat er gebeurt als het beleid de wetenschap negeert en economisch korte termijn belang regeert. Dan worden problemen niet opgelost maar verergerd.

Datzelfde gebeurt ook bij de klimaatcrisis: regeringen zeggen in feite al jaren "#idoenietmee".

De effectieve inzet van marktconforme instrumenten (fiscale vergroening) blijft uit zodat vervuilende verdienmodellen in stand blijven.

Er wordt daardoor  onvoldoende perspectief geboden aan de ondernemers die activiteiten kunnen ontplooien om de atmosfeer te zuiveren van CO2.

De Corona epidemie en de economische gevolgen ervan biedt een kans. 

Daarbij lijkt een sterk signaal van de kiezer een noodzakelijke voorwaarde.

Vragen of suggesties: relaties@kiesklimaat.nl

 

Referenties:

  1. https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-overheidscommunicatie-over-covid-19-is-volksgezondheidstheater-geworden
  2. https://www.scientias.nl/als-het-om-de-klimaatcrisis-gaat-zeggen-landen-in-feite-wijdoennietmeermee/