Kieswijzer

25%
Er zijn 20 stellingen waarbij u kunt kiezen: Eens, Geen van beide, Oneens. Vindt u een stelling heel belangrijk, dan kunt klikken op ‘Dit onderwerp is belangrijk voor me’. Deze stelling weegt dan extra zwaar mee in de eindscore. Bij elke stelling horen meerdere moties en hoe partijen daarop hebben gestemd (voor of tegen). Als u alle stellingen heeft beoordeeld krijgt u een overzicht van de politieke partijen die het best overeenkomen bij uw keuzes.
Start