Kieswijzer

25%
Er zijn 20 stellingen waarbij u kunt kiezen: Eens, Geen van beide, Oneens. Vindt u een stelling heel belangrijk, dan kunt klikken op ‘Dit onderwerp is belangrijk voor me’. Deze stelling weegt dan extra zwaar mee in de eindscore. Bij elke stelling horen meerdere moties en hoe partijen daarop hebben gestemd (voor of tegen). Als u alle stellingen heeft beoordeeld krijgt u een overzicht van de politieke partijen die het best overeenkomen bij uw keuzes.
Start
 1. 1. Geen bebouwing in natuurgebieden en open landschappen binnen de gemeente Amsterdam

 2. 2. In het bomenbeleid moet ook rekening worden gehouden met versterking van de biodiversiteit

 3. 3. Door volkstuinparken (bedoeld voor rust, recreatie en natuurbeleving) mogen geen doorgaande fietspaden worden aangelegd

 4. 4. In parken en natuurgebieden géén grote commerciële evenementen en festivals

 5. 5. Amsterdam moet maximaal inzetten op zonnepanelen op daken

 6. 6. Er moet een rem komen op het grootverbruik van elektriciteit en water door datacenters

 7. 7. Binnen de gemeentelijke mogelijkheden moeten vervuilende bedrijven worden aangepakt (‘de vervuiler betaalt’)

 8. 8. Het verbranden van biomassa in biomassacentrales moet direct worden gestopt

 9. 9. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol moet worden beperkt om luchtvervuiling en overlast te beperken

 10. 10. De afstand van windturbines tot woningen, woonboten en volkstuinen, moet circa 1500 meter zijn

 11. 11. In Amsterdam is alléén het Havengebied geschikt voor plaatsing van windturbines

 12. 12. Voor plaatsing van windturbines aan de grens met buurgemeenten is instemming van die buurgemeenten vereist

 13. 13. De gemeente moet ook andere mogelijkheden dan windturbines onderzoeken om duurzame energie op te wekken

 14. 14. Elektrisch deelvervoer in de stad moet worden gestimuleerd

 15. 15. Het openbaar vervoer in Amsterdam moet fijnmaziger worden, zodat iedere inwoner er gemakkelijk gebruik van kan maken

 16. 16. Draagvlak bij inwoners is een voorwaarde bij het besluit van de gemeente met grote gevolgen voor veel inwoners

 17. 17. De gemeente moet meewerken aan eigen warmteoplossingen van buurten

 18. 18. De gemeente mag de bescherming van natuurgebieden (Bijzonder Provinciaal Landschap en Natuur Netwerk Nederland) binnen de stadsgrenzen niet versoepelen

 19. 19. Ook inwoners van Amsterdam moeten meehelpen om de stad aan te passen aan klimaatverandering (hitte, regenwater)

 20. 20. De gemeente moet bedrijven controleren op het nakomen van de energiebesparingsplicht