Video's

De patiƫnt Schiphol

Schiphol is ziek. Schiphol heeft last van morbide obesitas. De luchthaven moet krimpen, niet tot 440 duizend vluchten, maar veel verder. Van hub naar o+d. Professor Fulco van der Veen van Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA) legt het uit. 

Kabinet wil luchtvaart niet meer terug naar oude niveau

Het kabinet zegt Schiphol te willen laten krimpen naar 450.000  of 420.000 vliegbewegingen per jaar. Dat niveau is in 2020 en 2021 nog niet gehaald dankzij de Coronapandemie en lukt in 2022 wellicht ook niet dankzij de personele problemen. Volgens bewonersorganisaties moet het terug naar 200.000 tot 350.000 bewegingsn per jaar om te voldoen aan de wettelijke eisen inzake geluid en luchtvervuiling. 

Hoe BBB en VVD proberen de wetenschap in discrediet te brengen vanuit lobby belang

Caroline Van der Plas probeert door selectief te citeren uit rapporten twijfel te zaaien over de noodzaak de veeteelt te beperken, De redactie van Even tot Hier heeft alle uitspraken gefactcheckt: in feite pleegt ze boerenbedrog waar niemand mee geholpen is. De boeren niet, de inwoners niet en de natuur niet.
Verderop hoe de VVD stuntelt: hysterische leden die met 51% een moteie aangenomen krijgen op basis van ongefundeerde beweringen. Hilarisch en tragisch tegelijk.

Marjan Minnesma: halveer vliegverkeer

Marjan Minnesma in Buitenhof: Wat voor een Nederland willen we?

PVA-video. Kwaliteit en moraliteit van Schiphol

 

Arjen Lubach legt uit waarom het verdienmodel van Schiphol ook gebaseerd is op uitbuiting grondpersoneel

Arjen Lucach legt uit  wat er aan de hand is met het verdienmodel van Schiphol: 70% van de passagiers zijn overstappers. Schiphol is daarmee veel groter geworden dan nodig is voor de Nederlandse behoefte van bewoners en ondernemers. HEt grondpersoneel wordt uitgebuit en moeten zwaar werk verrichten tegen een minimale betaling. Met name voor overstappende passagiers..

19. De 'nieuwe' coalitie en de luchtvaart

Wat staat er in het coalitieakkoord over de luchtvaart? Het begint met mooie voornemens, maar al gauw gaat het weer helemaal mis. Prof. Van der Veen laat zien dat zijn 'oude' denken een stuk beter voor bewoners is dan de gedachten van de 'nieuwe' coalitie.

De kwaliteit van de Luchtvaartnota

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt al weer zijn elfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel ‘De kwaliteit van de Luchtvaartnota’.We gaan deze keer in op de totstandkoming van de Luchtvaartnota, het proces.


15. Schiphol, optelsom van ellende

Schiphol is een optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Hoeveel argumenten heb je nog nodig voor krimp? En waarom gebeurt dat niet? De professor legt het nog een keer uit en schuwt daarbij zelfs geen majesteitsschennis...

Alternatieve Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is gefileerd en afgebrand. Platform Vliegoverlast Amsterdam (voorheen de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen) komt met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe! Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te verhinderen. Op 2 februari wordt de presentatie als petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van I&W.

1. De Luchtvaartnota gefileerd

Prof. dr. Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Eerder weergegeven op een ander kanaal met meer dan 1300 views! Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby. Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.