Kosten-baten analyse Schiphol leidt tot kamervragen

Nieuws

Datum: 15-7-2021 SchipholWatch

Eerder deze week weigerde demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen inhoudelijk te reageren op een gedegen onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van krimp versus groei van Schiphol. PvdD-kamerlid Lammert van Raan neemt hiermee geen genoegen en stelt schriftelijke vragen.

Het onderzoek werd op initiatief van de lokale fractie van GroenLinks in Aalsmeer uitgevoerd door het gerenommeerde adviesbureau CE Delft, ook veelvuldig ingezet door het ministerie van Van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat.

Van Raan vindt dat de minister alsnog haar mening moet geven over het vastgestelde feit dat verdere groei van Schiphol leidt tot miljarden aan extra kosten voor de samenleving.

Hij wil ook weten of de minister het rapport wel serieus neemt en zoja, wat de consequenties zouden moeten zijn van de conclusies.

Verliezen in de miljarden

Het meest waarschijnlijke scenario in het rapport is dat van sterke voortgaande groei van de luchtvaart in combinatie met steeds strengere klimaatwetten. Juist in dat scenario blijken de verliezen voor de Nederlandse welvaart in de miljarden te lopen als Schiphol verder mag groeien. Hoe denkt de minister die gedroomde groei dan in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, zo vraagt Van Raan de minister.

Het kamerlid constateert ook dat de conclusies uit het rapport van CE Delft in hoge mate overeenkomen met het rapport dat de Raad voor de Leefomgeving al in 2016 publiceerde. De raad zag vijf jaar geleden al dat de toegevoegde waarde van Schiphol tanende was en het streven naar verdere groei achterhaald.

Volksgezondheid op het netvlies?

Van Raan wil nu ook wel eens weten of de minister de volksgezondheid en het klimaat nog wel helder op het netvlies heeft. “Krimp is niet alleen noodzakelijk vanwege de negatieve economische impact van groei, maar ook vanwege de gezondheid van omwonenden en het klimaat. Waarom houdt u daarmee geen rekening? Op welke manier gaat u het huidige roekeloze beleid aanpassen om hieraan tegemoet te komen?”

Het onderzoek van CE Delft is breed uitgevoerd en omvat allerlei effecten van het vliegverkeer. In vorige rapporten werden de negatieve effecten onder de tafel geveegd en bleef alleen de veronderstelde economische toegevoegde waarde overeind.

Ook naar andere ministeries

Vanwege de brede opzet van het nieuwe rapport is Van Raan van mening dat het ook van belang is voor andere ministeries. Hij vraagt de minister dan ook de resultaten actief te delen met de ministeries van Volksgezondheid, Financiën en Economische Zaken en Klimaat.

De minister probeerde eerder deze week tegenover het tv-programma EenVandaag twijfel te zaaien over de bevindingen van CE Delft door te stellen dat “de gebruikte aannames vaak bepalend zijn voor de uitkomsten”. Van Raan ergert zich aan deze uitspraak en vraagt Van Nieuwenhuizen een toelichting op haar insinuaties.

Gezien de uitlatingen van de minister wil de PvdD weten of het ministerie bij andere onderzoeken zelf wel eens op uitkomsten heeft aangestuurd door bepaalde aannames en uitgangspunten in te brengen. “En zoja, bij welke onderzoeken is dat gebeurd?”

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 8557

tinyurl: link