Kabinet neemt extra klimaatmaatregelen om aan Urgenda-vonnis te voldoen

Onbekend

Datum: 10-6-2021 AD

Het demissionaire kabinet komt nog deze maand met een extra pakket klimaatmaatregelen. Dat is nodig om te voldoen aan het klimaatvonnis in de Urgenda-zaak, zo melden Haagse bronnen aan deze site. Boeren, bedrijven en kolencentrales moeten sneller CO2 besparen.

De kersverse staatssecretaris van Klimaat, Dilan Yesilgöz (VVD), besluit binnenkort over een nieuw klimaatplan. In dat plan staan maatregelen om nog dit jaar minimaal 5 megaton minder CO2 uit te stoten - dat is bijna evenveel als alle Nederlandse dieselauto’s in 2019 uitstootten. Mogelijk gaan meer kolencentrales dicht, worden meer boeren uitgekocht en moeten bedrijven besparen op hun energierekening.

Volgens Haagse bronnen staat het kabinet onder grote druk om extra maatregelen te nemen. Urgenda-directeur Marjan Minnesma dreigt opnieuw naar de rechter te stappen als het kabinet niet snel werk maakt van extra klimaatacties. Als er te weinig gebeurt, kan Minnesma een dwangsom eisen.

Verplicht energie besparen

Coalitiepartij D66 is vóór nieuwe maatregelen. ,,De rechter heeft in het Urgenda-vonnis bepaald dat we in 2020 én in dit jaar 25 procent minder CO2 moeten uitstoten ten opzichte van 1990’’, zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke. ,,Dat doel gaan we nu niet halen. Om te voldoen aan het vonnis van de rechter, moeten we nog voor de zomer in actie komen. Het kabinet is demissionair, maar klimaatverandering is dat niet.’’

Als het aan D66 ligt, worden bedrijven gedwongen om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. ,,Die wetgeving is er al sinds 1993, maar is nog een dode letter’’, stelt Boucke. Hij oppert ook om het waterpeil in veengebieden te verhogen en versneld veeteeltbedrijven uit te kopen. ,,Daarmee pak je óók het stikstofprobleem aan.’’

Een serieuze optie die ook op tafel ligt, is de sluiting van meer kolencentrales. Eind 2019 sloot al de Amsterdamse Hemwegcentrale. Het kabinet overweegt in ieder geval ook de Riverstone-kolencentrale op de Maasvlakte - die was geopend in 2015 - vervroegd te sluiten. Daarvoor zou het kabinet ruim 200 miljoen euro moeten neertellen.

‘Nieuwe rechtszaak’

Dankzij corona en een warme winter lukte het vorig jaar bijna om het doel van 25 procent CO2-reductie te halen. Maar dit jaar gaat dat bij lange na niet lukken, verwacht Urgenda-baas Minnesma. ,,De economie trekt aan en dat zien we terug in de CO2-uitstoot’’, zegt Minnesma.

Quote

"In het buitenland houdt Rutte prachtige tranentrek­ken­de verhalen over het klimaat, maar in Nederland hoor je hem er niet over"

Marjan Minnesma, Urgenda

Nadat de Hoge Raad eind 2019 Urgenda in het gelijk stelde, zei Minnesma nog dat ze niet van plan was om een dwangsom te eisen. ,,Maar die optie ligt nu wel op tafel’’, zegt ze. ,,Net als de optie om een nieuwe rechtszaak te beginnen, om de overheid te dwingen het klimaatdoel van 2030 te halen. Daarvoor moet je nú al meer doen. In Duitsland en Frankrijk hebben rechters regeringen al opgedragen dat te doen.’’

Minnesma heeft vorige week maandag gesproken met premier Rutte en staatssecretaris Yesilgöz. Volgende week staat nóg een gesprek met het duo op de agenda. ,,Het is fijn dat Rutte naar mij luistert, maar hij moet meer doen’’, vindt Minnesma. ,,In het buitenland houdt hij prachtige tranentrekkende verhalen over het klimaat, maar in Nederland hoor je hem er niet over. Ik vind dat een beetje schizofreen.’’

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 7246

tinyurl: link