Urgenda: niet veel extra windturbines op land nodig

Onbekend

Datum: 25-6-2021 Wa

In het donderdag uitgebrachte rapport Van kolen tot Parijs zet Urgenda haar visie uiteen op 100% CO2-reductie in 2030. Hierbij wordt het leeuwendeel van de reductie bereikt door nieuwe zonnepanelen en energiebesparing. Opvallend is dat in het rapport gesteld wordt dat er niet veel extra windturbines op land en zonneweides nodig zijn.

In het vandaag uitgebrachte rapport Van kolen tot Parijs zet Urgenda haar visie uiteen op 100% CO2-reductie in 2030. Hierbij wordt het leeuwendeel van de reductie bereikt door nieuwe zonnepanelen en energiebesparing. Opvallend is dat in het rapport gesteld wordt dat er niet veel extra windturbines op land en zonneweides nodig zijn.

De klimaatactiegroep stelt dat allerlei vormen van kleinschalige zonne-energieprojecten een opbrengst van 57 TWh te realiseren – veel meer dan de 35 TWh die aan de RES’en gevraagd wordt. 

"Samen met windenergie die er al staat of al is toegezegd en bestaande grote zonnevelden, hoeft er niet veel meer aan grootschalig zon en wind toegevoegd te worden. Het kan veel creatiever en zonder vele mensen tegen de energietransitie in het harnas te jagen. Ook zonder houtige biomassa en zonder kernenergie." aldus het rapport van Urgenda.

Windalarm is verheugd dat een alom gerespecteerde organisatie als Urgenda tot deze conclusies komt, en onderschrijft dat de grootschalige energieprojecten in de openbare ruimte het draagvlak voor de energietransitie in gevaar brengen. De weerstand tegen industriële windmolens in het dichtbevolkte Nederland is dit jaar in het hele land merkbaar geworden, en komt tot uiting in de vele demonstraties, petities en burgerinitiatieven tegen de gezondheidsrisico's en natuurschade die de turbines met zich meebrengen.

Naut Kusters, oprichter van Windalarm: 'Wij verwachten van de politiek dat zij per direct de verdere uitrol van windturbines op land stopzet, omdat de nadelen te groot zijn. Nu ook Urgenda aangeeft dat dit een betere optie is, kan de politiek niet langer met de rug naar de burgers blijven staan.'

Voor reacties kunnen jullie Naut Kusters mailen op n.kusters@windalarm.org of bellen op 06-48805475.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

pageviews: 7655

tinyurl: link