Volkstuinders in opstand tegen onaangekondigde windturbines naast en op hun tuin.

Onbekend

Datum: 22-4-2021 Wa

De gemeente Amsterdam plaatst grote windturbines zonder overleg en vooraankondiging op 0 tot 150 meter van de tuinparken. Demonstratie op de Schellingwouderbrug 24 april

Demonstratie op de Schellingwouderbrug 24 april

Volkstuinders staan in lijnopstelling langs de Schellingwouderbrug met 60 meter spandoeken. De demonstratie is onderdeel van de ‘Wind naar Zee’ Botenparade van Windalarm

  • 11.00 Persmoment op Tuinpark Kweeklust, Durgerdammerdijk 1
  • 11.45 Verzamelen bij de trappen onder de brug
  • 12.30-13.30 Demonstratie op de brug
  • De botenparade ‘Wind naar Zee’ vaart onder de brug door
  • 13.30 Persmoment Tuinpark Kweeklust, Dugerdammerdijk 1

Waarom komen wij in actie

De gemeente Amsterdam plaatst grote windturbines zonder overleg en vooraankondiging op 0 tot 150 meter van de tuinparken. De Provincie en de gemeente hanteren zelf een straal van 350 meter vanwege gezondheidsredenen,
terwijl in de RIVM literatuurstudie een minimale afstanden van 330 meter van woningen werd gehanteerd. (het RIVM haalt onderzoeken met kleinere turbines aan en er zijn geen onderzoeken over metropoolregio’s) Internationaal is deze afstand tot woonhuizen 800 in Duitsland en 1400 meter in Denemarken,

Dit heeft enorme gevolgen

Zware schade aan natuur zoals de Schellingwouderscheg, een zeer divers en succesvol natuurgebied (zie recent verschenen onderzoek) 2500 tuinders plus alle indirecte gebruikers als familieleden, wandelaars, fietsers,
en maatschappelijke groepen, van in totaal 15 parken, 7 direct in gevarenzone, 8 in extra beoogd gebied ondervinden hinder, licht, geluids- en slagschaduwhinder Tuinparken zijn de plekken waar integratie en de biodiversiteit van de stad plaatsvindt waar mensen tot rust komen van het stadsleven, waar ze komen om onderdeel van het gezonde groen te zijn, waar de minderbedeelden een eigen plek in het groen kunnen hebben.

Zonder enige vorm van communicatie en overleg:
De tuinparken zijn niet door de Gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen windturbines op of naast tuinparken te plaatsen is in december 2020 vernomen via de (sociale) media. Na een aantal verzoeken tot contact geen antwoord van stadsdeelvoorzitter Saskia Groenewoud en wethouder van Doornick. De belangrijke rol die de volkstuinen hebben in de Groenvisie 2020-2050 van de gemeente, als onderdeel van hoofdgroenstructuur, lijkt voor deze parken niet meer te gelden. Met plaatsing van windturbines direct naast of op een tuinpark, legt de wethouder deze Groenvisie bruut naast zich neer.

n.b.In de uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid, beleid uit 2020, waren windturbines niet in beeld.

Contact met de pers

Voor, tijdens en na de demonstratie is er gelegenheid om met woordvoerders en tuinders in gesprek te gaan op tuinpark Kweeklust, Durgerdammerdijk 1
Ook kunnen we u in contact brengen met tuinders voor interviews. Geef bij één van de contactpersonen aan of u hier gebruik van wil maken.

Contactpersonen:

  • Sonja Brilman (Tuinpark Tuinwijck) tel: 06 472 480 82 email: sbrilman@gmail.com
  • Freek Berrier (Tuinpark Kweeklust) tel: 06 459 920 77
  • Koko Barenbrug (Tuinpark Buikslotermeer) tel: 06 156 429 63

Actievoerende Volkstuinders:
Liesbeth Schipper (Tuinpak Kweeklust) Elsbeth Brouwer (Tuinpark Buikslotermeer)
Renate Nollen (Tuinpark Linneaus) Els Timmerman (Tuinpark Frankendael)

De volgende tuinparken ondersteunen deze actie:
Buikslotermeer, Kweeklust, de Molen, Frankendael, Linnaeus, Tuinwijck, Nieuwe Levenskracht

Zie ook volkstuin.windalarm.org

Deel dit bericht

pageviews: 8815

tinyurl: link