Werkgevers en gemeenten buiten regio pleiten voor groei Schiphol

Nieuws

20-10-2021 SchipholWatch

Vorige week stuurde de lobbyclub VNO-NCW van het grootbedrijf een manifest aan de formateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees. Daarin wordt zonder onderbouwing gepleit voor nog meer overlast en vervuiling door Schiphol. Het stuk werd mede-ondertekend door een groot aantal gemeenten van ver buiten de regio Schiphol.

Het uitgelekte manifest is hier te lezen.

De spindokters van VNO-NCW menen onder meer dat de “internationale connectiviteit van Schiphol cruciaal is bij het herstel van het verdienvermogen van de Nederlandse economie”. Een onzinargument, zo heeft coronajaar 2020 inmiddels aangetoond. De pandemie is nauwelijks afgelopen, of de vaderlandse economie draait als een tierelier. Bedrijven hebben inmiddels de grootste moeite om aan medewerkers te komen.

Toch pleit de lobbyclub voor “ontwikkelruimte voor Schiphol, inclusief het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en een spoedig besluit over Lelystad Airport”. Zo gaat Schiphol bijdragen aan het herstel van de Nederlandse economie, menen de opstellers van het manifest.

Schiphol zou onder vuur liggen door ontwikkelingen van hubs buiten de Europese Unie. VNO-NCW en de mede-ondertekenaars gaan daarbij volledig voorbij aan het feit dat het overgrote deel van het vliegverkeer op Schiphol plaatsvindt voor vakantiegangers en buitenlandse overstappers.

Geen woord over de immense ruimte die Schiphol nu al inneemt in de Randstad. Ruimte die ten koste gaat van maatschappelijk urgentere doelen als woningbouw en een gezonde leefomgeving. Urgenter omdat de rechten hierop zijn vastgelegd in de grondwet. Het recht om te vliegen is dat niet.

Geen solidariteit met omwonenden
Uit het rijtje mede-ondertekenaars wordt snel duidelijk dat er weinig solidariteit bestaat met omwonenden van vliegvelden. Het zijn voornamelijk gemeenten die ver buiten de regio Schiphol liggen, maar ook een orgaan als de Metropool Regio Amsterdam. In die overlegclub heeft Schiphol een meer dan stevige vinger in de pap. De burger heeft totaal geen stem in het metropool-overleg dat plaatsvindt achter gesloten deuren en dus buiten het zicht van de democratie.

Maar ook een gemeente als Zaanstad zet zijn handtekening onder de verdere groei van Schiphol. Onbegrijpelijk, aangezien tienduizenden burgers daar dag en nacht worden geteisterd door de herrie en vervuiling van Schiphol. Meer dan 200.000 vliegtuigen per jaar vliegen over delen van die gemeente.

En een gemeente als Apeldoorn, die preventief een heel eigen meetnetwerk heeft opgehangen om de eventuele overlast van Lelystad Airport te documenteren, tekent gewoon voor het openen van Lelystad. Opening wordt weliswaar niet met zoveel woorden in het manifest bepleit, maar het hele stuk ademt groei van de luchtvaart.

Ook gij, burgemeester Halsema?
Het manifest is verder ondertekend door een groot aantal hogergeplaatsten. Opvallende namen zijn onder meer die van GroenLinks-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, voormalig Schiphol-criticus en ex-gedeputeerde van Noord-Holland Adnan Tekin (PvdA) en Rabo-directeur Barbara Baarsma.

VNO-NCW is de spreekstalmeester van het grote bedrijfsleven. De club stelde het manifest op namens klimaatbewuste bedrijven als Unilever, maar ook namens de ‘usual suspects’ in de luchtvaart: Schiphol, KLM en Shell.

Tegengas
In antwoord op het manifest heeft de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL), in samenwerking met onder meer de officiële bewonersdelegatie in het Schiphol-overleg, een aanvullende visie gestuurd aan de formateurs. Daarin vragen ze om ook aandacht te schenken aan de nadelen van overmatig vliegverkeer.

De werkgroep wijst onder meer op de leefomgeving van 1,4 miljoen omwonenden van Schiphol die de lasten van dat vliegverkeer dagelijks op hun bordje krijgen.

WTL roept op om Schiphol passend te maken op de vraag uit de thuismarkt. Het wijst de formateurs op de grote hoeveelheden overstappers, op de talloze spotgoedkope vakantievluchtjes, op het volledige gebrek aan belastingheffingen, de ongeremde uitstoot van geluid, vervuilende en giftige stoffen en de onmogelijkheid om ‘Parijs’ te halen met een groeiend Schiphol.

Schiphol hoeft helemaal niet te groeien om aan de behoeften van de burgers en bedrijven in ons land te voldoen. Integendeel. Door eerlijker beprijzing van de luchtvaart, plus het weren van overstappers met weinig toegevoegde waarde, blijkt het vliegveld met 250.000 vliegbewegingen goed uit de voeten te kunnen. Dat is groot genoeg om alle noodzakelijke of gewenste zaken- of pleziertrips van alle Nederlanders zonder problemen te faciliteren.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad) 

Deel dit bericht

tinyurl: link