Stuurgroep Extra Opgave: 45 terawattuur extra groene stroom nodig voor elektrificatie industrie

Onbekend

Datum: 30-4-2021 SolarMagazine

Voor de elektrificatie van de industrie en extra stroomvraag vanuit datacenters is bovenop de afspraken uit het Klimaatakkoord 45 terawattuur extra wind- en zonne-energie nodig. Dat stelt de Stuurgroep Extra Opgave.

De stuurgroep bestaat uit Jan Jacob van Dijk (voorzitter Uitvoeringsoverleg Elektriciteit), Carolien Gehrels (voorzitter Uitvoeringsoverleg Industrie), Hans Grünfeld (VEMW), Martijn Hagens (Vattenfall) en Marc van der Linden (Stedin).

Nu ambitieus inzetten

Zij stellen in hun advies dat er vanuit de industrie een aanzienlijk potentieel is voor directe en indirecte elektrificatie. Daarbij is het niet zozeer de vraag óf maar wannéér dit potentieel benut wordt. Gezien de urgentie van het vraagstuk adviseert de stuurgroep het kabinet om nu ambitieus in te zetten op elektrificatie in de industrie en inzet van groene waterstof. ‘De doorlooptijden voor de elektrificatieketen zijn lang, de ambities voor 2030 vormen een tussenstap op weg naar 2050’, aldus de stuurgroep.

Daarom wordt het de minister aangeraden om het beleid te richten op 42 terawattuur extra elektriciteitsvraag uit de industrie in 2030. Om deze en de verwachte extra elektriciteitsvraag van datacenters hernieuwbaar in te kunnen vullen, is ongeveer 45 terawattuur extra hernieuwbare-elektriciteitsproductie nodig bovenop de huidige doelstelling uit het Klimaatakkoord van 84 terawattuur in 2030; waaronder 35 terawattuur zon en wind op land.

lees artikel/document (opent nieuw scherm/tabblad)

Deel dit bericht

Tags:

pageviews: 11862

tinyurl: link