PERSBERICHT: Burgers schrijven Kamerleden: Aankoop aandelen KLM in strijd met beleid inzake staatsdeelnemingen en klimaat. Verkoop ligt eerder voor de hand.

Burgers, bewonersorganisaties en Ngo's adviseren de Tweede- en Eerste Kamer af te zien van de inkoop van aandelen KLM. De Tweede en Eerste kamer gaan hierover komende week een beslissing nemen, onder druk van de KLM die geld nodig heeft om de schuld aan de Franse overheid af te lossen.
De brief onderbouwt dat het aankoopvoorstel in tegenspraak is met de eigen regels inzake staatsdeelnemingen en de verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs.

Hierover heeft de redactie van Schipholwatch een uitstekende analyse geschreven. Zie het artikel 'Extra geld KLM in strijd met eigen regels overheid'

Het ligt meer voor de hand de aandelen te verkopen en in te zetten op slimme krimp van het vliegverkeer op een zodanige manier dat het de Nederlandse bevolking nauwelijk raakt. Ook de markt ziet dat KLM geen toekomst meer heeft. 

De circa 25.000 meest verre vluchten van KLM (5% van landelijk totaal) zijn goed voor de helft van de uitstoot van het totale luchtverkeer van Nederland. Deze vluchten zijn gemiddeld voor 66% bezet met buitenlandse passagiers die op Schiphol overstappen.

De meeste vluchten worden veroorzaakt door een beperkt aantal passagiers: 8% van de mensen maakt 40% van de vluchten. Ook vrachtvluchten kunnen worden beperkt. 

Voor 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% zijn teruggedrongen. Dat is een nooit eerder vertoonde ombuiging van beleid en slaagt alleen als ook de luchtvaart hieraan bijdraagt. Met name omdat de klimaatimpact van de uitstoot van gassen op grotere hoogte drie keer zo groot is als van bijvoorbeeld energiecentrales.

Daarmee is er maar één toekomst voor de KLM: die van krimp.

In de brief bepleiten de organisaties een trendbreuk: het einde van het denken in termen van groei. Deze groei is destructief, reeds uitmondend in onleefbare situaties in onder andere India met temperaturen tot 50 graden over langere termijn in deze maand.


De KLM negeert deze realiteit, bestelde onlangs 100 nieuwe vliegtuigen en lobbiet voor een permantente uitzonderingspositie voor de luchtvaart, om niet bij te hoeven dragen aan de nodige reductie van broeikasgassen.

De nadruk wordt met name gelegd op de coalitiepartners ChristenUnie en D66 die in hun programma's duidelijke uitspraken hebben gedaan over klimaatbeleid. Ook hoort Rob Jetten als minister van klimaat en de commissie EZK in dit debat een rol te spelen. Verder heeft de Regering geen meerderheid in de Eerste Kamer. Deze moet instemmen met de wijziging in de begroting om deze uitgave legaal te maken.

De brief is te vinden op https://krimpluchtvaart.nl/content/Brief-voorstel-aankoop-aandelen-KLM.pdf

Indienders zijn (huidige stand):
Bewonersorganisaties

 • Platform Vliegoverlast Amsterdam
 • Vereniging BTV Rotterdam
 • Vereniging Vlieghinder Nieuwkoop
 • Wijkraad Valkenburg (ZH)
 • SOS - Saense Onderwonenden Schiphol
 • PleinAir MAA
 • Stichting Geen Uitbreiding MAA
 • Stichting Schipholwatch
 • Grootouders voor het klimaat

Ngo’s

 • Vereniging Milieudefensie
 • De Klimaatcoalitie
 • Fridays for Future
 • Fossielvrij Amsterdam
 • Comite Schone Lucht
 • Social Tipping Point Coalitie
 • Mobilisation for the environment (MOB)
 • Grootouders voor het klimaat

Voor vragen of contact: relaties@krimpluchtvaart.nl | 06 533 879 66

 

 

 

tinyurl: link