EU wil 25 keer meer windparken op zee in 2050

(19-11-2020, Volkskrant)

De Europese Commissie wil komende decennia 800 miljard euro investeren in windparken op zee. Dat moet leiden tot een vervijfvoudiging van de offshore windenergiecapaciteit in 2030. In 2050 moeten er zelfs 25 keer meer windturbines staan dan nu.


doelstellingen,beleid

Online actiemeeting 30 november

28-11-2020: Wilt u meevergaderen met het actie comité omdat u specifieke kennis of vaardigheden heeft die kunnen helpen? Meldt u dan aan via info@windalarm.amsterdam.

Bouw van grootste windpark op zee afgerond

27-11-2020: De bouw van het grootste windpark van Nederland op zee, 23 kilometer voor de Zeeuwse kust, is afgerond.

Westfriesland straks 1 groot windmolenpark, in elke tuin een windmolen

25-11-2020: De provincie Noord-Holland moet binnen 10 jaar veel meer schone energie opwekken dan eerst was gedacht, en om dit te bereiken worden alle oude regels over bescherming van natuur, dorpsgezichten resoluut bij het oud papier gegooid.

Zwoep, zwoep, zwoep, doen de windmolens naast zijn boerderij. Boer Ad kan het niet meer aanhoren

24-11-2020: Het RIVM doet sinds kort onderzoek naar geluidsoverlast door windmolens. Akkerbouwer Ad Haverkamp weet wat die kan betekenen. Naast zijn boerderij werd het grootste windmolenpark van Nederland gebouwd. 

Stroom windmolens verbruikt door data centra

23-11-2020:
 

Bij Zondag Met Lubach wordt haarfijn uitgelegd hoe Big Tech haar groene image oppoetst door gesubsidieerde windenergie te gaan verbruiken.

Kleine turbines niet meer rendabel

22-11-2020:

Regio’s die uitgaan van 3 MW (MegaWatt) windturbines verkijken zich op deze keuze. Want het is onmogelijk om met deze turbines een rendabele businesscase te bouwen. De gekozen turbines zijn namelijk ouderwets en te klein. Een kleinere turbine klinkt misschien sympathiek maar is onhaalbaar.