Windmolens in Utrechtse polders zijn niet nodig

(20-12-2020, Algemeen Dagblad) Het plan om windmolens te plaatsen in de polders Rijnenburg en Reijerscop langs de A12 is achterhaald. Omwonende Pieter van Veenen van belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop zegt dat met alleen zonne-energie de klimaatdoelen ook gehaald kunnen worden.

Uit nieuwe studies blijkt dat nieuwe windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop, direct naast De Meern en Nieuwegein, niet meer nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. Ook met alleen zonne-energie kunnen de klimaatdoelen worden gehaald.

Bij het Energieakkoord uit 2013 werd er nog vanuit gegaan dat windturbines op land nodig waren. Maar bij het nieuwe Klimaatakkoord 2019 is dit niet meer het geval. Van de op te wekken hernieuwbare energie tot 2030 wordt 60 procent gewonnen door wind op zee! De overige 40 procent moet worden opgewekt in dertig regio’s via Regionale Energie Strategieën. De keuze (zon of wind) moet steeds passend zijn in de lokale situatie, en er moet worden gestreefd naar maatschappelijk draagvlak.

Verslag commissie vergadering FEZ
14-1-2021 (Windalarmteam: Carlos):

Vandaag was dan de bespreking binnen de gemeenteraad, waar de plaatsing van de windmolens werd besproken.

Allereerst was het fijn om te zien dat de meeste woordvoerders goed in contact hebben gestaan met de mensen die ze vertegenwoordigen: de burger in de stad. Ook hadden de meesten zich goed ingelezen in de materie.

Grote bedrijven maken hun belofte om energie te besparen niet waar
5-1-2021 (NRC): Grootverbruikers Het waren mooie afspraken tussen de overheid en die 112 grootverbruikers van energie. Maar de besparingen waar ze zich aan hadden gecommitteerd, werden bij lange na niet gerealiseerd.
Er is geen visie, er is geen kennis, er is geen sturing
5-1-2021 (Marcia Luyten): Wat geldt voor de aanpak van de pandemie geldt ook voor het energiebeleid van dit kabinet. Doordat een goede strategie ontbreekt is de Rijksoverheid een speelbal van belangengroepen geworden. De schadelijke subsidiering van biomassa is qua oorzaak identiek aan de falende rol van het RIVM. De belangen van bewoners zijn hiervan de dupe. Zij dragen de consequenties van een falende overheid.
Als puntje bij paaltje komt bepaalt de Stopera
3-1-2021 (NRC): Vernietigend oordeelde een recent rapport over de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Al weten lokale bestuurders vaak beter wat er echt speelt in hun stadsdeel: met hun adviezen gebeurt vaak niets. „Ben je bereid een stukje macht uit handen te geven?” Door Tim Wagemakers