De veiligheid is niet op orde

Aspect

Bij de KLM is 70% van de passagiers overstapper. Die vliegen over dichtbebouwd gebied. De raad voor de veiligheid concludeert dat de luchthaven complex is en dat groei van vliegbewegingen de kans op vliegrampen vergroot.

Minder vliegbewegingen vergroot dus ook de veiligheid. In deze video wordt dat uitgelegd.

De overheid stelt zich op als procesmanager en heeft zelf weinig expertise. Ze laat het over aan de sector. Zoals dat in andere sectoren ook gebeurt.

Voordat kan worden besloten over groei van luchthaven Schiphol, moeten de risico’s voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zijn zo complex, dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Veiligheid vliegverkeer Schiphol’. Er zijn geen aanwijzingen dat de luchthaven op dit moment onveilig is, maar partijen moeten de veiligheidsrisico’s structureel verminderen. De Raad constateert dat verdere groei niet veilig kan worden opgevangen met marginale aanpassingen. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de mogelijkheden en beperkingen van groei van Schiphol. Hierbij moet de staat nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen.

De Onderzoeksraad komt tot de volgende aanbevelingen:

Aan de Schiphol Group en LVNL:

  • 1. Ontwikkel een nieuw toekomstbestendig operationeel concept voor de afhandeling van vliegverkeer op Schiphol, waardoor huidige en toekomstige veiligheidsrisico’s worden verminderd;
  • 2. Verminder huidige en toekomstige veiligheidsrisico’s door onder andere onderstaande maatregelen;
  • 3. Onderzoek vooraf en integraal wat de effecten van groei van het vliegverkeer zijn op de veiligheid en neem maatregelen om die effecten structureel te beheersen.

Aan Schiphol Group, LVNL, en luchtvaartmaatschappijen binnen het veiligheidsplatform Schiphol (VpS):

  • 4. Stel een gezamenlijke visie op voor de veiligheid van Schiphol waarin expliciet te realiseren veiligheidsdoelen met bijbehorende termijnen zijn opgenomen;
  • 5. Zorg voor een Integraal Veiligheidsmanagementsysteem (IVMS) waaraan alle partijen in het VpS zich committeren, met in ieder geval de volgende onderdelen;
  • 6. Zorg ervoor dat het Veiligheidsplatform Schiphol een formele status krijgt met doorzettingsmacht waarbinnen operationele en strategische beslissingen over veiligheid op Schiphol kunnen worden genomen.

Aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Veiligheid:

  • 7. Vul de rol van eindverantwoordelijke voor de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol nader in;
  • 8. Leg periodiek openbaar verantwoording af over de rol van eindverantwoordelijke voor veiligheid op Schiphol.

Bekijk pagina/document

Documenten

Terug & verder bladeren:

 

Bron: Onderzoekraad voor Veiligheid

tinyurl: link
views: 447