Warmtenet Nijmegen

Verdieping / uitleg

Het warmtenet van Nijmegen draait op een vuilverbrander en hulpcentrales op gas. Nieuwuur ontdekte dat de gemeente schimmige afspraken maakte met NUON (nu Vattenfall) die bewoners gijzelen met een wurgcontract met enorme boetes als zij hun huis willen verduurzamen.

Een warmtenet is een netwerk van buizen waardoor warm water stroomt. Dit warme water verwarmd de huizen. Hierdoor is geen cv-ketel nodig. De bron van de warmte kan bijvoorbeeld een afvalverwerker, datacentrum of een fabriek. Als het water onvoldoende verwarmd wordt door de bron kan bijgestookt worden. In Nijmegen zijn ze al ruim voor het klimaatakkoord aan de slag gegaan met het warmtenet. Maar nu blijkt dat bij de totstandkoming van alles mis is gegaan. Dit is een reportage van: Renee van Hest & Jane van Laar.

Documenten

tinyurl: link