Oplossing: Maak Klimaatdoelen SMART

Naar lijst

Er moeten concrete SMART doelen opgesteld worden die vastgelegd zijn. Half jaarlijks moet er een rapportage worden gemaakt van de voortgang van deze doelen en de vooruitzichten. Deze rapportage moet op de politieke agenda staan en halfjaarlijks in de gemeenteraad worden besproken.

Zowel de financiele als de bedrijfssectoren hebben aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat de klimaatdoelen die hen worden opgelegd of die zij op zich nemen, afrekenbaar zijn. Ook de Provincie en gemeente moeten af te rekenen zijn op hun doelen. Er moeten concrete SMART doelen opgesteld worden die vastgelegd zijn. Half jaarlijks moet er een rapportage worden gemaakt van de voortgang van deze doelen en de vooruitzichten. Deze rapportage moet op de politieke agenda staan en halfjaarlijks in de gemeenteraad worden besproken.

bekijk externe pagina

tinyurl: link